Udział Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) wynosi 25 proc. całości. "Umowa dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn: 'Projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 335+937,65' przez zamawiającego: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad" – czytamy w komunikacie.

Stroną umowy jest konsorcjum w składzie: 1. Lider : Polimex – Mostostal SA, Warszawa, 2. Partner : MSF ENGENHARIA SA, Lizbona ( Portugalia ), 3. Partner : MSF Polska Sp. z o.o., Warszawa, 4. Partner : DOPRASTAV a. s., Bratysława ( Słowacja ), 5. Partner : Zakład Robót Mostowych "MOSTMAR" Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, Pietrzykowice.

„Udział Polimex-Mostostal w pracach i wynagrodzeniu wynosi 25 proc. całości. Wartość umowy brutto: 1.158.689.880,68 złotych, wartość umowy netto: 949.745.803,84 złotych" – czytamy dalej. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 60,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 105,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2978,65 mln zł wobec 3083,25 mln zł.