Potencjał do zniżki powstał po tym, jak para EUR/USD wybiła się z dołem formacji trójkąta. Bardzo możliwe jednak, że co najmniej do Świąt nie zobaczymy silniejszego ruchu (potencjalny zasięg po wybiciu z trójkąta wyznaczają okolice poniżej poziomu 1,2800).

Dane, jakie napłynęły wczoraj z głównych gospodarek nie wywarły większego wpływu na notowania walut. Poznaliśmy m.in. finalne odczyty danych o PKB z Wielkiej Brytanii oraz USA. Obydwie publikacje wypadły nieco słabiej od oczekiwań. Dane z brytyjskiej gospodarki zostały nieznacznie zrewidowane w dół – w ujęciu rok do roku z 2,8 proc. do 2,7 proc., a w ujęciu miesięcznym z 0,8 proc. do 0,7 proc.. Finalny odczyt danych z USA przyniósł natomiast małą rewizję w górę – z 2,5 proc. do 2,6 proc. (dane annualizowane)

Na krajowym rynku walutowym panowała również ograniczona zmienność. Kurs EUR/PLN od początku zeszłego tygodnia pozostaje w wąskiej konsolidacji 3,9750 – 4,0000. Notowania USD/PLN natomiast poruszały się dziś w pobliżu 3,0400. Decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie oraz komunikat po posiedzeniu Rady nie zaskoczyły inwestorów.