W okresie ostatnich dwóch kwartałów (II i III kw. br.) niewielkie zmiany cen ofertowych mieszkań wskazują na stabilizację sytuacji w większości analizowanych największych miast.  Na koniec III kw. 2010 r. w porównaniu z sytuacją na koniec I kw. br. ceny ofertowe były wyraźnie (o 9 proc.)  niższe jedynie w Łodzi, w przypadku pozostałych 6 miast na zbliżonym poziomie. W odniesieniu do sytuacji sprzed dwóch lat w analizowanych miastach ceny ofertowe wg PONT info są we wszystkich miastach o kilka - (Gdańsk, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław) - kilkanaście  (Katowice, Warszawa) procent niższe. Spadek jest zróżnicowany regionalnie – od największego spadku (o 19 proc. w Katowicach i o 13 proc. w Warszawie), do  najmniejszego – o 3 proc. we Wrocławiu.

Czytaj też: W 2011 r. sektor budowlany w Polsce wzrośnie o 3,2 proc.

O poziomie cen ofertowych mieszkań w ostatnich dwóch kwartałach decydowała z jednej strony w dalszym ciągu relatywnie duża podaż mieszkań, z drugiej zaś niewielka poprawa popytu mieszkaniowego, przyczyną takiej sytuacji jest oddziaływanie następujących czynników, występujących po stronie popytowej:

  • lepsza niż dwa kwartały temu dostępność kredytów mieszkaniowych (popyt mieszkaniowy jest w ok. 80% kreowany przez kredyt bankowy) na skutek niewielkiej poprawy warunków kredytowania widocznej m.in. w spadku marż kredytowych i prowizji (efekt presji konkurencji na rynku bankowym),  utrzymującym się trendzie podwyższonego maksymalnego dopuszczalnego LTV i niewielkim wzroście kredytów o dłuższym okresie spłaty (co umożliwia lepszą oceną zdolności kredytowej) 
  • Program „Rodzina na swoim”, do wymogów którego deweloperzy dostosowali znaczną część oferty; zapowiedzi wygaszania programu od 2013 r., po wcześniejszych modyfikacjach, zachęcają do skorzystania z niego  na dotychczasowych zasadach. Wg danych BGK w okresie trzech kw. br. udzielono 28,8 tys. kredytów na kwotę 5,3 mld zł, tj. 94 proc. liczby i  98 proc. wartości kredytów udzielonych w całym 2009 r. Od uruchomienia programu w styczniu 2007 r. banki uczestniczące w programie łącznie udzieliły 70,3 tys. kredytów o wartości 11,9 mld zł;

Po stronie podażowej:

  • malejąca podaż mieszkań oddanych do użytku; w okresie I-IX.br. oddano do użytku 97 tys. mieszkań to o 15,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2009 r.; utrzymała się spadkowa tendencja liczby oddawanych mieszkań zapoczątkowana w IV kw. 2009 r. Liczba oddanych mieszkań deweloperskich zmalała o 29 proc. r/r, spółdzielczych o 25 proc.;  udział deweloperów obniżył się do 40 proc. ogółu oddanych mieszkań (rok wcześniej wynosił 47 proc.).
  • dostosowanie deweloperów do nowych warunków funkcjonowania – z reguły oferta zawiera mieszkania z parametrami umożliwiającymi skorzystanie z programu „Rodzina na swoim”, na rynek jest wprowadzane więcej mniejszych lokali a w rozpoczynanych projektach wzrasta udział dobrze
    zaprojektowanych mieszkań z segmentu popularnego; stosowane są nowe strategie marketingowe (np. dni otwartych drzwi, programy lojalnościowe);  obniżki cen mieszkań są nie tylko elementem promocji, wynikają też z niższych cen mieszkań wprowadzanych na rynek dzięki niższym kosztom wykonawstwa, oszczędnym projektom (np. bez bogatych elewacji czy dużych wspólnych powierzchni komunikacyjnych i recepcji), także inwestycje na pozyskanych w czasie kryzysu tańszych gruntach pozwalają na niewielkie obniżki przy utrzymaniu marż zadowalających deweloperów.