TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego roszczeń ze strony Danish Polish Telecommunications Group - podała TP SA w komunikacie. "W dniu 22 grudnia 2010 r. TP SA otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadomienie, że spółka DPTG złożyła w tym sądzie wniosek o stwierdzenie wykonalności i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi częściowemu wydanemu przez sąd arbitrażowy w Wiedniu (Austria) w dniu 24 sierpnia 2010 r." - napisano w raporcie. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się 9 marca 2011 roku. Kwota należna DPTG wynosi, z uwzględnieniem konwersji walut, ok. 2.946 mln koron duńskich (ok. 396 mln euro), co stanowi równowartość kwoty 1.568 mln zł.

"Spółka zamierza podjąć wszelkie niezbędne środki prawne i przedstawić sądowi stosowną argumentację w celu niedopuszczenia do stwierdzenia przez sąd wykonalności wyroku sądu arbitrażowego. Zarząd TP SA uważa, że wyrok ten nie powinien uzyskać stwierdzenia wykonalności ze względu na szereg uchybień przy jego wydawaniu. Ponadto, w opinii zarządu, wykonanie ww. wyroku byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polsce" - poinformowała TP SA.
Na początku grudnia Telekomunikacja Polska złożyła pozew w sądzie w Wiedniu przeciw Danish Polish Telecommunications Group o uchylenie wyroku, w którym sąd arbitrażowy przyznał DPTG około 2,9 mld duńskich koron odszkodowania od TP SA.

W raporcie z 23 grudnia analitycy Raiffeisen podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje Telekomunikacji Polskiej. Roczna cena docelowa została nieznacznie podniesiona do 20 zł z 19 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie warszawskiej giełdy za akcje TPSA płacono 16,84 zł.

Polimex-Mostostal

W raporcie z 20 grudnia analitycy Espirito Santo obniżyli rekomendację dla akcji spółki budowlanej Polimex-Mostostal do „neutralnie” z „kupuj”. Cena docelowa została obniżona o 23 proc. do 4,4 zł z 5,72 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamkniecie sesji akcje POLIMEXMS kosztowały 4,02 zł.

PBG

Analitycy Espirito Santo ponownie zalecają „kupuj” akcje PBG z ceną docelową podniesioną o 2,7 proc. do 253,5 zł z 246,7 zł. Rekomendacja została wydana 20 grudnia. W tym dniu na zamknięcie sesji za akcje PBG płacono 211,8 zł.

Trakcja Polska

W raporcie z 15 grudnia analitycy Espirito Santo podnieśli rekomendację dla walorów Trakcji Polskiej. Najnowsze zalecenie brzmi „neutralnie”, podczas gdy wcześniej analitycy rekomendowali „sprzedaj”. Cena docelowa została podniesiona do 4,5 zł z 4 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji za akcje TRAKCJA inwestorzy płacili 4,24 zł.

Budimex

W raporcie z 20 grudnia analitycy Espirito Santo podtrzymali zalecenie „kupuj” akcje Budimeksu. Cenę docelową podnieśli do 120,9 zł z 108,2 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji za akcje BUDIMEX inwestorzy płacili 104 zł.

Mostostal Warszawa

20 grudnia analitycy Espirito Santo wydali raport z rekomendacją dla akcji Mostostalu Warszawa w którym obniżyli zalecenie do „neutralnie” z „kupuj”. Cena docelowa podlegała korekcie w dół o ponad 17 proc. Najnowsza wycena jest na poziomie 67 zł, podczas gdy wcześniej analitycy oceniali wartość akcji Mostostalu Warszawa na 81 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji akcje MOSTALWAR rynek wyceniał na 61,35 zł.

Elektrobudowa

Analitycy Espirito Santo ponownie zarekomendowali „sprzedaj” akcje Elektrobudowy. Cenę docelową obniżyli do 172,1 zł ze 175,3 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji akcje ELBUDOWA kosztowały 165 zł.

Cyfrowy Polsat

23 grudnia analitycy Credit Suisse rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla walorów Cyfrowego Polsatu (CYFRPLSAT). Ich pierwsze zalecenie brzmi „neutralnie” z ceną docelową na poziomie 16 zł. W dniu wydania rekomendacji około godz. 10:50 akcje spółki warte były 16,88 zł.

Mispol, Makarony Polskie

Producent konserw Mispol i spółka Makarony Polskie (MAKARONPL) zawarły umowę o działaniach prowadzących do połączenia spółek, poinformował Mispol w czwartek. Proponowany parytet wymiany wynosi 13 akcji nowej emisji Mispolu za 10 akcji Makaronów Polskich. Nowa grupa chce także przejąć 96,99% akcji PMB.
"Strony umowy planują połączenie poprzez zaoferowanie akcjonariuszom Makarony Polskie akcji Mispol w trybie publicznego wezwania do zamiany wszystkich akcji spółki Makarony Polskie na akcje nowej emisji Mispol. W zależności od uwarunkowań prawnych, organizacyjnych lub biznesowych, strony mogą uzgodnić inną formę połączenia" - czytamy w komunikacie.

Netia

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podwyższyli rekomendację dla akcji Netia do „kupuj” z „trzymaj”. Cenę docelową pozostawiono na poprzednim poziomie 5,9 zł. Raport został sporządzony 15 grudnia. W tym dniu na zamknięcie sesji akcje NETIA kosztowały 5,3 zł.

Bomi

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendację dla walorów spółki Bomi do „trzymaj” ze „sprzedaj”. Cena docelowa zastała utrzymana na poprzednim poziomie 11 zł. Raport sporządzono 15 grudnia. W tym dniu na zamknięcie sesji akcje BOMI kosztowały 6,85 zł.

Grupa Lotos

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA, w raporcie z 15 grudnia, podwyższyli rekomendację dla akcji Grupy Lotos. Obecnie zalecają oni „kupuj”, podczas gdy wcześniej rekomendowali „trzymaj”. Cenę docelową podnieśli o ponad 32 proc. do 43,6 zł z 33 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji wartość akcji LOTOS rynek ustalił na 36,16 zł.

PGNiG

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA ponownie zalecają „trzymaj” akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z ceną docelową obniżoną do 3,81 zł z 4 zł. W dniu wydania raportu (15 grudnia) na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie jedna akcja PGNiG warta była 3,67 zł.

PKN Orlen

Dom Maklerski IDMSA podniósł rekomendację dla walorów koncernu paliwowego PKN Orlen do „kupuj” z „trzymaj”. Cena docelowa została podwyższona o 24 proc. do 54,6 zł z 44 zł. W dniu wydania raportu (15 grudnia) na koniec sesji za akcje PKNORLEN inwestorzy płacili 48,32 zł.