W listopadzie 2009 roku stopa ta wyniosła 11,4 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu listopada wyniosła 1.858,3 tys., czyli była wyższa o 39,7 tys. (2,2 proc.) niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 47,2 tys. (2,6 proc.).

Na początku grudnia resort pracy poinformował, że stopa bezrobocia na koniec listopada 2010 roku wyniosła 11,8 proc., czyli wzrosła o 0,3 pp. wobec poprzedniego miesiąca. Minister pracy Jolanta Fedak zapowiadała wcześniej, że na koniec roku wskaźnik ten może wynieść poniżej 12,0 proc.

Projekt ustawy budżetowej na 2011 rok przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie na koniec br. 12,3 proc., a na koniec 2011 roku - 9,9 proc.