W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 3,5 proc. w porównaniu ze spadkiem o 2,8 proc. w październiku.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-listopad była o 10,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2009 roku przy mniejszym o 0,8 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,9 proc.- podał GUS w komunikacie.