"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w grudniu na poziomie minus 2 (w listopadzie plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 21 proc. i 18 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie.

GUS napisał, że przedsiębiorcy odnotowują nieznaczny spadek bieżącej i przyszłej sprzedaży, a zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych w stosunku do stanu z listopada nieznacznie się pogarsza, prognozy również wskazują na możliwość dalszych trudności w tym zakresie.

"Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny, w związku z tym ilość zamawianych towarów u dostawców może być ograniczana. Planowane są redukcje zatrudnienia na poziomie nieco wyższym niż zapowiadano w listopadzie. Przedsiębiorcy sygnalizują dalszy wzrost bieżących i prognozowanych cen" - napisano.