Raport został sporządzony gdy akcje spółki kosztowały 1,33 zł.

Na główny powód zmiany rekomendacji analitycy wskazują pogorszenie sytuacji technicznej waloru. Analitycy zauważają, że kurs akcji przełamał ważne wsparcie na poziomie 1,38 zł. W wyniku tego spadku walory straciły na wartości 14,19 proc. od momentu wydania poprzedniej rekomendacji Kupuj wydanej we wrześniu.

„Nasza ocena sytuacji fundamentalnej Grupy MIT nie uległa w tym czasie zmianie, podtrzymujemy prognozy sporządzone w momencie publikacji wymienionego raportu oraz szacunki odnośnie możliwości kształtowania się sytuacji operacyjnej MIT S.A. w latach następnych. Także opublikowane dane skonsolidowane za 1-3Q br., potwierdzają nasze prognozy wyników na 2010 rok. Wykonanie prognozy wynosi odpowiednio: dla przychodów ze sprzedaży 78,6%, dla EBIT 76,7%, dla zysku netto 81,9%” – napisano w raporcie.

„Grupa MIT wypracowuje w bieżącym roku nieporównywalne wyniki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ponieważ w 2009 roku prowadzona była działalność kartograficzna, odmienny był też skład Grupy (przed wniesieniem MNI Premium). Z uwagi na specyfikę działania Grupy, tj. znaczny udział mobilnych usług loteryjnych oraz to, że podlegają one rygorom Ustawy o grach losowych, zasadniczą część profitów MIT realizuje obecnie z marży, a nie z przychodów danego projektu. Istotnym czynnikiem, który wpływa na postrzeganie Spółki oraz zachowanie kursu akcji na GPW są oczekiwania co do finalizacji transakcji wymiany aktywów pomiędzy MIT S.A., a MNI S.A.” – dodano także.