Raport został sporządzony przy rynkowym kursie akcji AGORA wynoszącym 26,93 zł.

„Jedną akcję Agora S.A. wyceniamy na 25,35 zł. W związku z tym, że jest to o 5,86% mniej od bieżącego kursu na GPW, wydajemy dla Spółki rekomendację Neutralnie” – uzasadniają analitycy AmerBrokers.

„Grupa Agora notuje tendencję spadkową w zakresie przychodów ze sprzedaży. W 2009 roku obniżyły się one o 13,1% r/r, głównie z powodu zapaści na rynku reklamowym, sprzedaż tego rodzaju usług spadła w tym roku aż o 24,3%. Rok bieżący przyniósł wyhamowanie tempa spadku, jednak po trzech kwartałach przychody Grupy były niższe o 5,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Korzystne jest ograniczenie tempa spadku przychodów skonsolidowanych oraz znaczna redukcja kosztu własnego sprzedaży. Czynnik ten w decydujący sposób wpłynął na poziom EBIT po 1-3Q br., który wzrósł o 63,5% r/r. Dodatnie saldo finansowe oraz niższa efektywna stopa opodatkowania w stosunku do lat ubiegłych wspomogły wynik netto roku bieżącego” – napisano w raporcie.

„W naszych prognozach zakładamy dalsze ograniczenie tempa spadku przychodów w 4Q 2010 roku, jak i poprawę marż w stosunku do wyników po 1-3Q. Wynikać to będzie z poprawy na rynku reklamowym, ograniczenia spadków w dystrybucji prasy oraz konsolidacji segmentu kinowego. W roku 2011 sytuacja finansowa Grupy Agora zmieni na korzyść głównie z powodu oczekiwanego przez nas 15% wzrostu przychodów segmentu kinowego oraz pozytywnego wpływu EBIT Grupy Helios” – napisano także.