Wszystkie składowe wskaźnika działały w kierunku wzrostu wskaźnika, wynika z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), opublikowanego we wtorek.

"Zdecydowanie przyspieszyło tempo napływu nowych zamówień w sektorze przedsiębiorstw. Rosną zamówienia kierowane zarówno na rynek krajowy jak i te pochodzące od zagranicznych odbiorców. Poprawa na rynku pracy i umiarkowany wzrost wynagrodzeń stymulują popyt krajowy" - czytamy w raporcie. Analitycy zauważają, że dobre wyniki gospodarki niemieckiej sprzyjają produkcji eksportowej. Najszybciej od kilku miesięcy rosną zamówienia na dobra trwałe konsumpcyjne. Dotyczy to zamówień krajowych i eksportowych. Ważne z punktu widzenia trwałości wzrostu gospodarczego jest dość szybkie odradzanie się zamówień w branżach produkujących dobra inwestycyjne. "Potwierdzają to również dane na temat wartości kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorstwa. Ich stopniowy, ale bardzo powolny wzrost obserwujemy od początku roku, jednak w listopadzie po raz pierwszy wzrost ten był znaczący" - oceniają analitycy BIEC. Dodają, że rosnącym zamówieniom towarzyszy umiarkowany spadek zapasów wyrobów gotowych w magazynach producentów. 

>>> Czytaj też: Financial Times: Polska liderem nowej Europy

Nieco niższy poziom zapasów potwierdza wzrost popytu a jednocześnie będzie w najbliższych miesiącach działać stabilizująco na wielkość produkcji w przypadku krótkookresowego załamania tempa napływu nowych zamówień. "Wzrost zamówień oraz dobre dane na temat produkcji sprzedanej przemysłu w ostatnich miesiącach zaburza jedynie równie szybko rosnący wskaźnik cen producentów PPI. Nie można wykluczyć sytuacji, że zarówno konsumenci jak i przedsiębiorstwa zwiększają tempo zakupów ze względu obawy co do dalszego wzrostu cen w przyszłości. Konsumenci przyspieszają decyzje o zakupach w obawie przed wzrostem cen w związku z podwyżkami VAT oraz wzrostem cen benzyny, która zwykle wpływa na ceny towarów" - uważa BIEC. W ocenie Biura, dobre wyniki produkcji sprzedanej przemysłu oraz przybywające zamówienia wpływają korzystnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw. 

>>> Czytaj też: Raport FT o Polsce: Świetlana przyszłość Polski pod znakiem zapytania

Oceny menedżerów firm na temat kondycji przedsiębiorstw poprawiły się w ostatnim miesiącu. Blisko 20 proc. badanych przedsiębiorstw odczuwa poprawę w stosunku do miesięcy poprzednich a jedynie 13 proc. wskazuje na pogorszenie. "Największą poprawę odczuwają producenci dóbr pośrednich a wśród nich producenci maszyn i urządzeń służących do dalszej produkcji. To kolejny sygnał świadczący o ożywieniu po stronie Inwestycji" - zauważają analitycy BIEC. Według ich analiz, poprawiły się również oceny przedsiębiorców na temat kondycji całej gospodarki, niezależnie od sytuacji w ich własnej firmie. "Co prawda ciągle około 18 proc. badanych przedsiębiorców ocenia negatywnie stan i perspektywy rozwojowe gospodarki a jedynie 13 proc. uważa, że gospodarka zmierza ku rozwojowi, jednak jest to znaczna poprawa wobec kilku poprzednich miesięcy" - konkluduje BIEC.