„Plasowanie emisji odbyło się w Polsce i w Czechach. Spółka w wyniku emisji prywatnej pozyskała od inwestorów w Polsce i w Czechach prawie 3 mln zł. Będzie to czwarta zagraniczna spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu w Warszawie i trzecia wprowadzona na NewConnect przez CMS Corporate Management Services" – czytamy w komunikacie.

Spółka iCom Vision Holding, a.s. pracuje nad dostarczaniem mobilnego contentu, do głównych operatorów sieci mobilnych w Republice Czeskiej i na Słowacji. Od 2009 r. Spółka koncentruje się na tworzeniu rozwiązań technologicznych, opartych na zintegrowanych aplikacjach mobilnych z Internetem, stosując je w marketingu cyfrowym dla dużych korporacji.

„Spółka gotowa jest konsolidować rozdrobnioną branżę specjalistycznych aplikacji mobilnych. W samych Czechach komórki stanowią 130% całej populacji, a iCom liczy na dalszy rozwój usług komunikacyjnych, które będą wartością dodaną dla użytkowników telefonów komórkowych, m.in. Facebook, Twitter, Skype" – powiedziała prezes CMS Corporate Management Services, autoryzowanego doradcy spółki, Bogusława Skowrońska, cytowana w komunikacie.

Dodała, że CMS proAlfa prowadzi w tej chwili rozmowy z 10 podmiotami w Polsce i zagranicą zainteresowanymi wejściem na rynek NewConnect, z czego jedna z przygotowywanych spółek osiąga roczne obroty przekraczające 100 mln zł. Większość tych spółek to firmy zagraniczne, głównie z Czech. Średnio potrzeby kapitałowe spółek, z którymi współpracuje CMS proAlfa wynoszą od 2 do 40 mln zł.