STYCZEŃ

Ministerstwo gospodarki poinformowało, że województwa zgłosiły aż 28 propozycji lokalizacji pod pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. Z powodu dużej liczby zgłoszeń nie dokonano wstępnych wskazań.

MARZEC

Pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska poinformowała, że w rankingu propozycji lokalizacji elektrowni pierwsze miejsce zajął Żarnowiec, drugie - Warta-Klempicz, a trzecie - Kopań. Oszacowała też koszt budowy 1 MW mocy na 3-4 mln euro.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że utworzyła konsorcja z francuskim EDF i z GE Hitachi Nuclear Energy Americas do zbadania oferowanych przez nie technologii. PGE zapowiedziało też, że do końca roku chce wskazać lokalizacje pod dwie pierwsze siłownie.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki prof. Michał Waligórski podpisał z pełnomocnikiem rządu ds. energetyki jądrowej porozumienie o wspólnym opracowaniu regulacji prawnych, pozwalających wdrożyć Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PEJ). "Pani Trojanowska wdraża program, a ja wdrażam bezpieczeństwo" - tłumaczył wtedy Waligórski.

KWIECIEŃ

PGE utworzyła z koncernem Westinghouse konsorcjum do zbadania przydatności jego technologii do zastosowania w Polsce.

MAJ

PGE Energia Jądrowa informuje, że rok 2013 jest realną datą, jeśli chodzi o wybór technologii pierwszej elektrowni.

CZERWIEC

Rząd przyjmuje założenia do projektu nowelizacji Prawa atomowego, przyznającego PAA większe uprawnienia do nadzoru nad obiektami jądrowymi.

Ministerstwo Gospodarki zapowiada, że projekt programu jądrowego będzie gotowy do końca lipca.

LIPIEC

W okolicach Żarnowca obyła się akcja przeciwników elektrowni - rozdawali okolicznym mieszkańcom ulotki.

SIERPIEŃ

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło przetarg na kampanię informacyjną o energetyce jądrowej.

PGE kupiła od Grupy Energa ok. 40 ha nad Jeziorem Żarnowieckim. PGE ogłosiła, że tereny te nie są kluczowe dla inwestycji, a tylko pomocnicze.

Rząd zmienił harmonogram projektu programu jądrowego. Pierwszy blok elektrowni jądrowej będzie uruchomiony w 2022 r., a nie w 2020 r.

WRZESIEŃ

Premier Donald Tusk oświadczył, że wszystkie przesłanki wskazują na to, iż elektrownia jądrowa powstanie na Pomorzu.

W czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy potencjalni dostawcy technologii dla elektrowni jądrowej deklarują, że są w stanie zrealizować inwestycję do 2020 r.

PGE oświadczyła, że chce wybudować pierwsze dwie elektrownie jądrowe w Polsce w tej samej technologii.

PAŹDZIERNIK

Resort gospodarki ocenił udział polskich firm w budowie pierwszej elektrowni jądrowej na 10 do 15 proc. Potencjalni dostawcy reaktorów szacują ten udział na 50 do 70 proc. zleceń.

LISTOPAD

Resort gospodarki wyłonił sześć konsorcjów medialnych, z którymi ma rozpocząć negocjacje ceny kampanii informacyjnej o energetyce jądrowej

Ministerstwo gospodarki przyjęło i wysłało do rządu projekt Programu Energetyki Jądrowej (PEJ), przyspieszając w nim termin uruchomienia pierwszego bloku elektrowni o dwa lata - z 2022 na 2020 r.

Premier na wniosek ministra środowiska odwołał prof. Michała Waligórskiego z funkcji Prezesa PAA. Powodów decyzji nie podano.

GRUDZIEŃ

Wiceminister Hanna Trojanowska poinformowała, że trwają prace nad tym, by tzw. pakietem atomowym rząd zajął się jeszcze przed końcem roku.

Zastrzeżenia do kosztów PEJ zgłosiło ministerstwo finansów, m.in. co do celowości ponoszenia wysokich nakładów na składowisko odpadów, które będzie potrzebne za kilkadziesiąt lat.

Powołany przez ministra środowiska zespół wskazał kandydaturę Janusza Włodarskiego, dotychczasowego dyrektora generalnego PAA na nowego prezesa Agencji.