W grudniu MSP miał już 26,5 mld zł z tytułu podpisanych umów. Wpływy kasowe wynoszą natomiast ok. 18,4 mld zł. To, czy wpłynie do ministerstwa ponad 7,53 mld zł ze sprzedaży 84,19 proc. akcji Energi firmie PGE, zależy od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W tym roku nie udało się m.in. sfinalizować prywatyzacji Enei, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, kopalń węgla brunatnego: Adamów i Konin oraz spółek chemicznych.

STYCZEŃ

MSP sprzedało 20 mln akcji KGHM, czyli 10 proc. walorów miedziowego koncernu, uzyskując ponad 2 mld zł.

Resort zapowiedział, że chce sprzedać akcje Enei w dwóch etapach - do 16 proc. papierów w transakcji poprzez rynki kapitałowe, a następnie ponad 50 proc. akcji inwestorowi branżowemu.

LUTY

Minister skarbu zaprosił inwestorów do negocjacji w sprawie kupna 50 proc. akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz 85 proc. dwóch kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin.

MSP zaprosiło inwestorów do negocjacji w sprawie kupna trzech uzdrowisk: w Świeradowie Zdroju, Jeleniej Górze oraz Szczawnie Zdroju.

Niemiecka grupa spółek chemicznych PCC SE została dopuszczona do wyłącznych negocjacji ws. prywatyzacji Zakładów Azotowych Tarnów i Kędzierzyn.

MSP sprzedało poprzez giełdę 16,05 proc. akcji Enei za 1,134 mld zł. Krajowi inwestorzy instytucjonalni objęli 80 proc. oferty spółki; do polskich funduszy emerytalnych trafiło 60 proc. oferowanych akcji.

MARZEC

Nafta Polska przedłużyła do 12 kwietnia wyłączność negocjacyjną dla niemieckiej grupy spółek chemicznych PCC SE w sprawie kupna akcji Zakładów Azotowych Tarnów i Kędzierzyn.

Resort skarbu zaprosił inwestorów do negocjacji w sprawie kupna trzech uzdrowisk: w Kamieniu Pomorskim, w Przerzeczynie Zdroju i w Wieńcu Zdroju.

KWIECIEŃ

Ponad 250 tys. Polaków zapisało się na akcje PZU.

MAJ

Minister skarbu zaprosił inwestorów do negocjacji w sprawie kupna akcji gdańskiej Energi, stanowiących 82,9 proc. kapitału zakładowego spółki.

Dwie firmy z branży farmaceutycznej - Adamed i Polpharma - złożyły ostateczne oferty na zakup Polfy Warszawa.

Rząd zgodził się na sprzedaż do 53 proc. akcji spółki Tauron Polska Energia.

Akcje PZU zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Kurs walorów polskiego ubezpieczyciela na otwarciu wzrósł o 11,7 proc. do 349 zł, a na zamknięciu doszedł do 360 zł.

CZERWIEC

Osiem podmiotów złożyło oferty wstępne na kupno 82,9 proc. Grupy Energa, w tym m.in.: PGE, CEZ i Kulczyk Investments.

MSP przedłużyło inwestorom do 23 lipca termin składania wstępnych ofert na zakup oddzielnie Zakładów Azotowych Puławy oraz Zakładów Chemicznych Police.

Akcje Tauronu zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Kurs walorów energetycznej spółki nie zmienił się na otwarciu i wyniósł 5,13 zł; na zamknięciu notowań spadł o 1,6 proc. do 5,05 zł.

LIPIEC

Resort skarbu zakończył negocjacje z Rabobankiem ws. sprzedaży akcji Banku Gospodarki Żywnościowej, będących własnością Skarbu Państwa. Oferta nie była satysfakcjonująca.

MSP przedłużyło inwestorom do 13 sierpnia termin składania ofert wstępnych na akcje Enei.

Do resortu skarbu wpłynęły cztery oferty wstępne na zakup akcji Zakładów Azotowych Puławy oraz dwie w sprawie kupna akcji Zakładów Chemicznych Police.

MSP zakwalifikowało wszystkie podmioty, które złożyły oferty wstępne na zakup akcji Zakładów Azotowych Puławy oraz akcji Zakładów Chemicznych Police, do dalszego etapu prywatyzacji.

SIERPIEŃ

Premier Donald Tusk odwołał Joannę Schmid ze stanowiska wiceministra skarbu i powołał na to stanowisko Krzysztofa Walenczaka.

MSP dopuściło pięć podmiotów do dalszego etapu prywatyzacji poznańskiej Enei, czyli badania energetycznej spółki pod względem finansowym i prawnym.

Resort chce, aby Bank Gospodarki Żywnościowej zadebiutował na GPW w pierwszej połowie 2011 r.

MSP podpisało umowę sprzedaży Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego "Ustroń" na rzecz spółki American Heart of Poland w Ustroniu. Wartość umowy to ponad 90,5 mln zł.

WRZESIEŃ

GPW złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.

MSP podjęło decyzję o parafowaniu umowy sprzedaży akcji Energi na rzecz PGE. Grupa zaoferowała za pakiet 84,19 proc. Energi ponad 7,5 mld zł.

Najważniejszą część stoczni Gdynia, tzw. duży dok, wylicytowała prywatna stocznia Crist z Gdańska za ok. 175 mln zł.

Termin składania ofert wiążących na akcje Enei został przedłużony do 5 października.

Była wiceminister skarbu Joanna Schmid została wiceprezesem spółki energetycznej Tauron.

Zarząd PGE podpisał ze Skarbem Państwa umowę zakupu akcji Energa.

PAŹDZIERNIK

MSP sprzedało 10 proc. akcji PGE, uzyskując blisko 4 mld zł.

Resort wybrał dwóch inwestorów do negocjacji równoległych ws. sprzedaży 51 proc. akcji Enei. MSP nie ujawniło nazw firm. Media donosiły, że chodzi o Kulczyk Holding i GDF Suez.

PGE złożyła wniosek do UOKiK o wyrażenie zgody na zakup od MSP akcji Energi.

Ponad 323 tys. Polaków zapisało się na akcje warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

MSP poinformowało, że firma Kulczyk Holding ma do 3 listopada wyłączność na negocjacje ws. kupna Enei.

Popyt na akcje GPW wśród inwestorów instytucjonalnych był ponad 25-krotnie wyższy niż liczba oferowanych walorów.

LISTOPAD

GPW zadebiutowała na warszawskim parkiecie. Kurs akcji giełdy wzrósł w pierwszym dniu notowań na otwarciu o 18,02 proc. do 50,75 zł, a na zamknięciu - o 25,6 proc. do 54 zł.

Termin składania ofert wiążących na należące do Skarbu Państwa akcje Zakładów Azotowych Puławy oraz Zakładów Chemicznych Police został przedłużony do 30 listopada.

Eureko sprzedało na GPW ponad 11,2 mln akcji PZU, stanowiących ok. 12,9 proc. kapitału zakładowego spółki.

Za części majątku stoczni Szczecin podczas aukcji uzyskano ok. 82,5 mln zł. Największą jego część wylicytowało Towarzystwo Finansowe Silesia.

MSP przedłużyło do 15 grudnia wyłączność dla firmy Rafako na negocjacje ws. sprzedaży PAK-u i dwóch kopalni węgla brunatnego: Adamów i Konin.

Spółka pracownicza "Chemia-Puławy" złożyła w MSP ofertę wiążącą na należące do SP akcje Zakładów Azotowych "Puławy". Ofertę na Zakłady Chemiczne Police złożyły ZA Puławy.

GRUDZIEŃ

03 - Sejm znowelizował ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. Cena wywoławcza spółek SP, sprzedawanych podczas aukcji, będzie mogła być niższa od ich wartości księgowej.