Do alternatywnego systemu obrotu trafi 8.118.950 akcji serii A.