Rozmowy z Rosją rozpoczęły się po tym, gdy na przełomie lat 2008-2009 wybuchł rosyjsko-ukraiński spór gazowy i surowiec Polsce przestała dostarczać spółka RosUkrEnergo. W związku z tym pojawiła się potrzeba uzupełnienia brakującego gazu (ok. 2 mld m sześc. rocznie).

Tymczasem amerykańskie firmy oraz PGNiG rozpoczęły poszukiwania gazu niekonwencjonalnego m.in. łupkowego w Polsce i pojawiły się głosy, że mamy szansę uniezależnić się od dostaw rosyjskiego surowca.

STYCZEŃ

PGNiG zawarło porozumienie z Gazpromem oraz właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego rosyjsko-polską spółką EuRoPol Gaz ws. przedłużenia dostaw gazu do końca 2037 r. oraz ich zwiększenia do 10,2 mld m sześc. rocznie. Porozumienie przewidywało też tranzyt rosyjskiego surowca do 2045 r. oraz upust w cenie za gaz, który miałby rekompensować zaległe opłaty tranzytowe.

Pod koniec stycznia główny geolog kraju Henryk Jezierski ogłosił szacunki amerykańskich firm, że Polska może mieć niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego, które wystarczą nawet na 100-200 lat (1,5-3 bln m sześc. gazu). Zastrzegł, że to niepotwierdzone dane, a ew. wydobycie mogłoby się zacząć za 10-12 lat.

LUTY

Rząd zatwierdził międzyrządowe porozumienie z Rosją ws. zwiększonych dostaw.

W połowie lutego Komisja Europejska poprosiła polski rząd o wyjaśnienia ws. umowy gazowej z Rosją. KE była zainteresowana zarządzaniem polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego, którym rosyjski gaz płynie do Niemiec. Chodziło m.in. o dostęp stron trzecich do tej magistrali.

MARZEC, KWIECIEŃ

MSZ zorganizowało konferencję nt. gazu łupkowego, w której udział wzięli przedstawiciele amerykańskiej administracji i biznesu. Szef resortu Radosław Sikorski zapowiedział, że "w perspektywie dekad" Polska może - podobnie jak USA - przekształcić się z importera w eksportera gazu.

Pod koniec kwietnia PGNiG wywierciło otwór w poszukiwaniu niekonwencjonalnego tzw. tight gazu w Markowoli na Lubelszczyźnie. Spółka zapowiedziała, że do końca 2013 r. chce wywiercić pierwsze otwory na obszarze większości swoich koncesji na poszukiwanie gazu ze złóż niekonwencjonalnych (PGNiG ma obecnie ok. 20 z 70 takich koncesji).

MAJ

Resort gospodarki wstrzymał ustalanie terminu podpisania z rosyjskim rządem porozumienia ws. zwiększenia dostaw gazu do czasu wyjaśnienia wątpliwości KE.

Geolog Państwowego Instytutu Geologicznego Hubert Kiersnowski ocenił w rozmowie z PAP, że w Polsce może być ok. 150 mld m sześc. gazu łupkowego, czyli 10 proc. tego, co szacują Amerykanie.

CZERWIEC

W połowie czerwca prace wiertnicze na Pomorzu (Łebień) w poszukiwaniu gazu łupkowego rozpoczęła kanadyjska firma Lane Energy.

Pod koniec czerwca poszukiwania tight gazu w rejonie Siekierek pod Poznaniem rozpoczęła firma Energia Zachód, w której 90 proc. udziałów ma Aurelian Oil&Gas z siedzibą w Londynie.

LIPIEC

Spółka Polskie LNG, odpowiedzialna za budowę terminala na gaz skroplony LNG w Świnoujściu, podpisała umowę z wykonawcą. Wyłonione w przetargu konsorcjum z Włoch, Kanady, Francji i Polski (Saipem-Techint-PBG) ma wybudować terminal za ok. 3 mld zł i oddać go do użytku do końca czerwca 2014 r.

W lipcu pierwszy w Polsce zabieg tzw. szczelinowania w poszukiwaniu tight gazu dla PGNiG w Markowoli przeprowadziła amerykańska firma Halliburton Company. Wykryto niewielki przepływ gazu; wyniki uznano za nie do końca zadawalające.

SIERPIEŃ

Waldemar Pawlak ocenił, że oczekiwania KE związane z polsko-rosyjskim porozumieniem gazowym "wykraczają poza obecnie obowiązujące przepisy dyrektyw".

WRZESIEŃ

Przedstawiciel PKN Orlen zapowiedział w Krynicy, że przez najbliższe 5 lat spółka chce przeznaczać po 100 mln zł rocznie na poszukiwania gazu łupkowego. Pierwszy odwiert spółka planuje pod koniec 2011 r.

Wiceministrowie gospodarki oraz szef dyrekcji generalnej KE ds. energii Philip Lowe spotkali się w Moskwie ws. polsko-rosyjskiej umowy gazowej.

Szef PGNiG Michał Szubski poinformował, że bez umowy z Rosją na przełomie października i listopada mogą wystąpić pierwsze ograniczenia dostaw gazu dla odbiorców przemysłowych.

PAŹDZIERNIK

Wicepremier Pawlak zapowiedział, że w umowie gazowej z Rosją zwiększone zostaną tylko dostawy gazu o 2 mld m sześc. rocznie, natomiast jej czas obowiązywania pozostanie bez zmian, co oznacza dostawy do 2022 r., a tranzyt gazu do 2019 r. Przedłużenie umowy krytykowała opozycja.

W Moskwie uzgodniono projekt międzyrządowego porozumienia między Polską a Rosją ws. zwiększenia dostaw gazu. Zapowiedziano, że zostanie ono sfinalizowane, gdy umowę ws. zarządzania polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego uzgodnią: należący do Skarbu Państwa Gaz-System i EuRoPol Gaz.

Spółki te podpisały umowę ws. powierzenia Gaz-Systemowi obowiązków operatora na polskim odcinku gazociągu jamalskiego; wcześniej projekt tej umowy pozytywnie zaopiniował URE.

Rząd zaakceptował projekt porozumienia gazowego z Rosją. KE ogłosiła, że czeka na umowę operatorską ws. zarządzania polskim odcinkiem Jamału, bez czego nie może zatwierdzić całego porozumienia Polska-Rosja.

KE domaga się ujawnienia tekstu umowy operatorskiej, argumentując, że jest to w naszym interesie, ponieważ za brak niezależnego operatora Jamału grozi Polsce pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Gaz-System oraz EuRoPol Gaz nie przesłały umowy; wskazały m.in., że zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw. MSP zapewniło, że umowa spełnia postulowane oczekiwania KE.

Wicepremierzy Polski i Rosji, Waldemar Pawlak oraz Igor Sieczin, podpisali w Warszawie międzyrządowe porozumienie ws. zwiększenia dostaw gazu do Polski. Zapewnili, że jest ono zgodne z prawem europejskim. Sieczin wskazał na możliwości szerszej współpracy w sektorze energetycznym, co zapoczątkowało spekulacje o możliwości zakupu ponad 50 proc. akcji Grupy Lotos przez rosyjskiego inwestora.

Prezes PGNiG Michał Szubski oszacował w rozmowie z PAP, że w ciągu 5 lat Polska może skorzystać z ok. 250 mln dolarów upustu za dostawy gazu z Rosji.

LISTOPAD

Wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski wraz z wiceprezesem URE Markiem Woszczykiem udzielili w Brukseli wyjaśnień nt. umowy operatorskiej.

PGNiG poinformował, że na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce ma zamiar przeznaczyć po 100 mln zł w tym i przyszłym roku. Pierwsze wyniki spodziewane są na przełomie 2011 i 2012 r.

URE ustanowił Gaz-System operatorem polskiego odcinka jamalskiej magistrali gazowej. Gaz-System będzie zarządzać wolnymi mocami rurociągu i podpisywać nowe umowy przesyłowe. Wnioski do URE o ustalenie taryfy na przesył będzie nadal składać EuRoPol Gaz.

GRUDZIEŃ

Zmieniono statut EuRoPol Gazu; decyzje zarządu mają być jednomyślne. Takie rozwiązanie przewidywało porozumienie gazowe.

PGNiG w Lubocinie na Pomorzu rozpoczął odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego; do końca stycznia zostaną pobrane próbki do analizy.

Prezes URE zatwierdził wzrost stawek za przesył gazu polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o 2,7 proc - wniosek w tej sprawie złożył EuRoPol Gaz. Nowa stawka ma obowiązywać do 31 maja 2011 r.

21 - Premier przyjął dymisję prezesa URE Mariusza Swory. Do czasu powołania nowego prezesa, Urzędem będzie kierował wiceprezes Marek Woszczyk.