STYCZEŃ

Deutsche Bahn wystąpił do Urzędu Transportu Kolejowego o licencję na przewozy pasażerskie w Polsce.Wielogodzinne opóźnienia pociągów i odwoływanie połączeń to efekt ataku zimy na południu Polski. Kolejarze musieli ręcznie skuwać lód z sieci trakcyjnej. Pociągi na części tras mogły być prowadzone tylko przez lokomotywy spalinowe.

Artur Radwan został prezesem Kolei Mazowieckich. Zastąpił odwołanego w listopadzie 2009 r. Jakuba Majewskiego.

LUTY

PKP SA i Przewozy Regionalne porozumiały się w sprawie spłaty zadłużenia samorządowej spółki, które przekraczało 50 mln zł.

MARZEC

PKP SA wypowiedziało Przewozom Regionalnym umowę na wynajem kas na dworcach. Powód to niespłacenie przez PR 53 mln zadłużenia wobec PKP SA.

PKP Polskie Linie Kolejowe zażądały od Przewozów Regionalnych uregulowania płatności za dostęp do torów, pod rygorem rozwiązania umowy.

KWIECIEŃ

PKP PLK poinformowały, że nie rozwiążą umowy z Przewozami Regionalnymi, ponieważ zapłaciły one część zaległych należności.

Grzegorz Mędza został prezesem PKP Intercity. Zastąpił Krzysztofa Celińskiego.

Sejm uchwalił nowelizacje ustaw kolejowych, które miały zapewnić PKP SA środki na spłatę zadłużenia. Zgodnie z nimi Skarb Państwa ma wykupić od PKP SA akcje PKP PLK, a pieniądze zostaną przeznaczone na obsługę zadłużenia kolei, które wynosi ok. 5,5 mld zł.

MAJ

PKP PLK wstrzymały wyjazd 48 pociągów Przewozów Regionalnych. Powodem były długi samorządowego przewoźnika.

Tomasz Moraczewski, prezes Przewozów Regionalnych, zrezygnował ze stanowiska i objął funkcję prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw kolejowych.

CZERWIEC

Pociągi Przewozów Regionalnych, zatrzymane w maju przez PKP PLK, wróciły na tory. PKP Intercity zlikwidowało 24 pociągi, a kolejnym 20 skróciło trasę. Przewoźnik zalegał PKP PLK ok. 180 mln zł za dostęp do torów.

Wybrano doradców prywatyzacyjnych dla spółek Grupy PKP - Polskie Koleje Linowe i PKP Energetyka.

LIPIEC

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapowiedział, że część PKP Intercity zostanie sprywatyzowana w 2011 r.

Małgorzata Kuczewska-Łaska została prezesem Przewozów Regionalnych. Wcześniej była członkiem zarządu i dyrektorem finansowym spółki.

SIERPIEŃ

PKP SA i Przewozy Regionalne podpisały umowy notarialne wnoszące do samorządowej spółki 26 nieruchomości o wartości 270 mln zł.

Rząd przyjął proponowane przez resort infrastruktury zmiany przepisów umożliwiające upadłość spółek kolejowych.

PKP PLK poinformowały, że aby przywrócić polskim liniom parametry, do jakich zostały zaprojektowane, trzeba wydać ponad 47 mld zł.

WRZESIEŃ

Kilka tysięcy związkowców protestowało w Warszawie przeciwko trudnej sytuacji na kolei.

W przetargu na zakup 20 nowoczesnych pociągów dla PKP Intercity wpłynęła jedna oferta - od konsorcjum, którego liderem jest włoski Alstom.

PAŹDZIERNIK

Posłowie sejmowych komisji infrastruktury i skarbu negatywnie zaopiniowali rządowe projekty, które umożliwiają upadłość spółek kolejowych.

LISTOPAD

PKP PLK poinformowały, że zaległości płatnicze Przewozów Regionalnych przekraczają sumę trzymiesięcznych zobowiązań; to podstawa do rozwiązania umowy na dostęp do torów.

Rząd upoważnił ministra infrastruktury do zawarcia dziesięcioletniej umowy z PKP Intercity na kolejowe przewozy międzywojewódzkie. Do 2020 r. rząd przeznaczy na nie z budżetu państwa ponad 2 mld 785 mln zł.

GRUDZIEŃ

PKP PLK wystąpiły do UTK o zbadanie wiarygodności finansowej Przewozów Regionalnych i ewentualne cofnięcie im licencji na przewozy.

W pierwszy dzień obowiązywania nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów pasażerowie skarżyli się na brak informacji, nie działała internetowa wyszukiwarka połączeń. Do tego atak zimy powodował nawet kilkugodzinne opóźnienia pociągów.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapowiedział, że prezesi trzech spółek z Grupy PKP - PKP SA, PKP PLK i PKP Intercity - zostaną ukarani odebraniem nagrody rocznej za bałagan przy wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy.

UTK znalazł kilkadziesiąt uchybień przy wprowadzaniu rozkładu, m.in. nieczynne kasy na dworcach, niezrozumiałe zapowiedzi megafonowe, utrudnianie pasażerom uzyskania informacji o opóźnieniach.

Wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt przeprosił w Sejmie pasażerów kolei za utrudnienia związane z zimą i zmianami rozkładu.

Klub SLD przygotował wniosek o wotum nieufności wobec ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że czeka na wnioski personalne w związku z sytuacją w spółkach PKP i że do końca roku podejmie decyzje w tej sprawie.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk przedstawił w Sejmie informację dot. sytuacji na kolei. Powiedział, że wstępne wnioski personalne już są, ale pierwszy pozna je premier. Premier zapowiedział, że swoje decyzje ogłosi 21 grudnia.

Premier odwołał wiceministra infrastruktury Juliusza Engelhardta . To była pierwsza dymisja powiązana z sytuacją na kolei. Nowym wiceministrem odpowiedzialnym za kolej został Andrzej Massel. 30 grudnia Walne Zgromadzenie PKP S.A. odwołało ze stanowiska prezesa spółki PKP SA Andrzeja Wacha.