Inwestorom swoje akcje mogą zaoferować m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa, Węglokoks, Bank Pocztowy i Bank Gospodarki Żywnościowej.

>>> Czytaj też: GPW chce pozostać najbardziej dynamiczną giełdą Europy w 2011 roku

I to właśnie te wielkie firmy wzbudzają największe zainteresowanie kupujących. Duża ilość akcji zapewnia płynność obrotu, co jest ważne szczególnie dla inwestorów instytucjonalnych. Ale na warszawski parkiet może również trafić sporo mniejszych firm. W sumie, jak dotąd, prawie 50 emitentów zapowiedziało sprzedaż swoich papierów poprzez GPW w 2011 r. To więcej niż w br., gdzie liczba debiutów wyniesie w sumie 34.

Pojawiają się wśród nich także coraz częściej przedsiębiorstwa zagraniczne. W przyszłym roku inwestujący na warszawskiej giełdzie będą mogli nabyć akcje firm z Litwy, Rumunii, Słowenii, Bułgarii, Czech i Rosji. Jednym z czynników, skłaniających je do debiutu, są notowane już z powodzeniem na GPW, podmioty spoza granic Polski.

Nowym ofertom sprzyja też poprawiająca się, po ogólnoświatowym kryzysie, koniunktura. Na główny parkiet planuje również przenosiny kilka firm z rynku New Connect.

W środę na warszawskiej giełdzie zadebiutuje kolejna spółka. Będzie to firma nr 400 notowana obecnie na GPW - informuje "Parkiet".