PBG

Analitycy Goldman Sachs ponownie zalecają „kupuj” akcje PBG z roczną ceną docelową obniżoną do 290 zł z 296 zł. Rekomendacja została wydana 24 grudnia. W tym dniu na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie za akcje PBG płacono 213 zł. We wtorek około godz. 10:15 akcje spółki warte były 215,2 zł.

Pol-Aqua

Spółka zależna od PolAqua, Vectra otrzymała postanowienie sądu w sprawie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości Vectry w związku z wycofaniem wniosku przez wnioskodawcę, poinformowała Pol-Aqua w komunikacie. Na początku października br. Pol-Aqua informowała, że zarząd Vectry złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Pol-Aqua zapewniała wówczas, że upadłość spółki zależnej nie wpłynie na wynik operacyjny grupy kapitałowej. Pol-Aqua podkreślała, że w sprawozdaniu za I półrocze 2010 roku dokonała odpisu wartości firmy, powstałej na zakupie w 2007 roku spółki Vectra w kwocie 84,02 mln zł.
Vectra zajmuje się generalnym wykonawstwem budownictwa ogólnego, przemysłowego i mieszkaniowego. Posiada własny park maszynowy oraz zaplecze techniczne do realizacji zadań.

PGE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyda decyzję w sprawie przejęcia spółki energetycznej Energa przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) w styczniu 2011 r., poinformowała we wtorek wiceprezes UOKiK Małgorzata Kozak. "Decyzja będzie w styczniu" - powiedziała Kozak dziennikarzom, odpowiadając na pytanie, kiedy będzie decyzja urzędu dotycząca gdańskiej Energi.

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła ze Skarbem Państwa umowę, w wyniku której nabyła 69.582.441 akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK), stanowiących 10,69% jej kapitału, 686.389 akcji spółki PGE Obrót SA, stanowiących 13,87% i 14.299.180 akcji spółki PGE Dystrybucja SA, stanowiących 1,47%, podała PGE w wtorek. Łączna wartość transakcji wynosi 3.098 mln zł.>>>>

NG2 - CCC

Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego podnieśli rekomendację dla akcji spółki obuwniczej NG2 (CCC) do "trzymaj" z "redukuj", podwyższając jednocześnie cenę docelową do 64,0 zł z 47,50, wynika z raportu biura datowanego na 22 grudnia, ujawnionego we wtorek.>>>>

Kopex

Analitycy Domu Maklerskiego BDM wydali rekomendację dla akcji spółki Kopex na poziomie "akumuluj" i ustalili cenę docelową waloru na 18,7 zł, wynika z raportu biura z 22 grudnia, odtajnionego we wtorek.>>>>

Asseco Poland

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli cenę docelową dla akcji Asseco Poland (ASSECOPOL) do 58,4 zł za akcję oraz podtrzymali rekomendację „trzymaj", wynika z raportu datowanego na 20 grudnia, a odtajnionego we wtorek.>>>>

Firma informatyczna Asseco Poland zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę o wartości 21,2 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. Łączna wartość kontraktów spółki z ARiMR w grudniu przekracza 60 mln zł netto.
„Asseco Poland kontynuuje współpracę z ARiMR. W grudniu zawarte zostały kolejne kontrakty, których łączna wartość przekracza 60 mln zł netto. 28 grudnia Asseco Poland zawarło z ARiMR umowę o wartości 21,2 mln zł netto. Kontrakt dotyczy utrzymania, modyfikacji i rozwoju systemów OFSA do obsługi funduszy strukturalnych, OFSA-PROW do obsługi działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,OFSA-PROW-DD oraz RG-PROW i realizowany będzie do końca 2011 roku" – czytamy w komunikacie.

Ponadto Asseco Poland SA. świadczy dla ARiMR usługi informatyczne jako podwykonawca HP. Dotyczą one głównie bieżącego administrowania, monitorowania oraz wsparcia w zakresie obsługi głównego systemu IT. „W ramach tej współpracy Asseco Poland spodziewa się umowy podwykonawczej na kwotę 38 mln zł netto. W grudniu br. Agencja zawarła też umowę ze spółką Asseco Systems, która dostarczy serwery, infrastruktury blade i szafy IT wraz z 36-miesięczną obsługą serwisową. Po przejęciu Asseco Systems w styczniu 2011 roku również ten kontrakt, o wartości 7,4 mln zł brutto, będzie realizowany przez Asseco Poland" – czytamy dalej.

Centrum Klima

Producent systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Centrum Klima (CENTKLIMA), sfinalizował transakcję sprzedaży nieruchomości w Piastowie. Wartość umowy zawartej z Multidekor Podogrocki wyniosła 10,4 mln zł, poinformowała spółka we wtorek. „Kontrakt obejmuje działkę o powierzchni niemal 10 tys. m.kw. oraz zlokalizowane na jej terenie budynki wraz z częścią infrastruktury. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje" – czytamy w komunikacie.

Eko Export

Kurs akcji spółki EkoExport wzrósł na wtorkowym debiucie na rynku głównym GPW o 1,1% do 8,60 zł. Notowana wcześniej na rynku alternatywnym NewConnect spółka z sektora clean technologies nie przeprowadzała oferty publicznej. To 32-gi debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy w 2010 roku oraz 399-ta spółka notowana na tym rynku. Ok. godz. 11:30 kurs wynosił 8,80 zł, tj. wzrósł o 3,53% wobec kursy odniesienia (8,50 zł). Do obrotu na GPW dopuszczono akcje serii B, C, D, E, F, G i H spółki Eko Export stanowiące łącznie 6.397.500 sztuk papierów wartościowych.>>>>

Jutrzenka

Analitycy Millennium DM wydali rekomendację „kupuj” akcje spółki Jutrzenka z ceną docelową na poziomie 4,39 zł za walor.>>>>

Wawel

W raporcie z 20 grudnia analitycy Millennium DM zalecają „akumuluj” akcje spółki Wawel. Cena docelowa jednej akcji została ustalona na 518 zł.>>>>

Wachelka Inergis

Wachelka Inergis, spółka prowadząca działalność w sektorze instalacyjno-budowlanym, planuje zadebiutować na rynku NewConnect w drugim kwartale 2011 roku - poinformowała w komunikacie prasowym GoAdvisers (GOADVISER), która będzie doradcą spółki.

"Ostatnie tygodnie grudnia są dla nas bardzo intensywne. Cieszymy się z nowych projektów, jakie będziemy realizowali. W I kw. 2011 roku zamierzamy wprowadzić na rynek NewConnect trzy podmioty, w tym brytyjską spółkę - Avtech Aviation & Engineering PLC" - powiedział cytowany w komunikacie Bartosz Zalewski, wiceprezes GoAdvisers SA.

Podstawowy profil Wachelka Inergis tworzą usługi instalacyjne w zakresie nowoczesnych systemów grzewczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Firma przygotowuje kompleksowe plany projektowe instalacji, zajmuje się również wdrażaniem nowoczesnych technologii odnawialnych źródeł energii m.in. kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę.

ZCh Police

Zakłady Chemiczne Police zawarły z norweską firmą Titania AS Hauge i Dalane aneks do umowy na dostawę ilmenitu, surowca do produkcji bieli tytanowej, poinformowały Police we wtorek. Wartość szacunkowa kontraktu to ok. 150 mln zł. „Umowa zabezpiecza Police w dostawy ilmenitu, który używany jest do produkcji bieli tytanowej. Kontrakt podpisany został na okres kolejnych pięciu lat, a jego wartość szacowana jest na kwotę prawie 150 milionów złotych. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie" – czytamy w komunikacie. Rocznie do produkcji ponad 40 tys. ton bieli, spółka wykorzystuje około 75 tys. ton ilmenitu i 23 do 25 tys. ton szklaki tytanowej.