W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 66,0 zł. W czwartek o godz. 09:15 za akcję płacono 69,0 zł po wzroście o 0,2%.

"Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z 'redukuj' na 'trzymaj', podnosząc tym samym cenę docelową do poziomu 64,0 zł/akcję. Zwracamy uwagę, że nasz model uwzględnia średnioroczną poprawę zysku operacyjnego spółki w okresie 2013/2011 o 14,0% oraz poprawę rentowności netto w 2011 roku o 3,5 pkt % względem 2009 roku przy założeniu kursów USD i EUR na poziomie odpowiednio 2,8 i 3,8 PLN. Mnożnik P/E dla NG2 na lata 2011-2012 wyniesie odpowiednio 16,2x i 13,2x" - czytamy w raporcie.