Raport wydano przy rynkowym kursie papierów WAWEL na poziomie 450 zł. Do zamknięcia sesji walory spółki potaniały do 442 zł. We wtorek około 13:00 rynek wyceniał akcje producenta słodyczy na 433 zł.

Z metody DCF analitycy uzyskali wycenę spółki na poziomie 785 mln PLN, czyli 523 zł na akcję. Z metod porównawczych względem spółek zagranicznych i polskich wartość spółki wynosiła odpowiednio 782 mln PLN (521 PLN na akcję) oraz 758 mln PLN (505 zł na akcję).

„Obu metodom porównawczym przypisaliśmy wagi 25%, a metodzie DCF wagę 50%, dzięki czemu uzyskaliśmy wycenę spółki na poziomie 777 mln PLN, czyli 518 PLN na akcję i w związku z tym wydajemy dla akcji Wawelu rekomendację akumuluj” – napisano w raporcie.

„W odróżnieniu od Jutrzenki, Wawel może zaliczyć bieżący rok do udanych. Dużo wyższe przychody i lepsze r/r rentowności przełożyły się na znaczny wzrost kursu (od początku roku prawie 80%). Warto jednak zauważyć, że wyniki poprawiły się tak znacznie, że nawet obecnie wycena porównawcza do spółek polskich i zagranicznych wskazuje na relatywne niedowartościowanie akcji. W związku z tym dla spółki Wawel wydajemy rekomendację akumuluj” – napisano w uzasadnieniu rekomendacji.