"Na przełomie roku dojdzie do pewnych przerw w działaniu systemów informatycznych, ale te najczęściej używane, jak rejestr handlowy, będą dostępne dla użytkowników już w południe 1 stycznia" - powiedziała przedstawicielka ministerstwa Tea Varrak.

Gotowość do przyjęcia euro ogłosiły także banki komercyjne i bank centralny. Przetestowana została zdolność ich systemów informatycznych do przyjęcia europejskiej waluty.

Bank centralny wprowadził niezbędne środki do wyeliminowania ewentualnych problemów - poinformował szef ds. bezpieczeństwa w tej instytucji Rait Roosvee.

1 stycznia Estonia zostanie 17. członkiem strefy euro. Bałtycki kraj będzie jednym z najmniejszych i najuboższych w strefie. Znaczna część Estończyków uważa jednak wspólną walutę za dopełnienie integracji z Zachodem.