„Emitent podpisał z Gamma umowę na roboty budowlano-montażowo-projektowe dla inwestycji pn. 'Budowa zespołu elektrowni wiatrowych FW Wartkowo na terenie gmin Gościno Karlino'. Emitent występuje w umowie jako lider konsorcjum utworzonym wraz z firmą Rembet Plus – spółką zależną w 75 proc. od emitenta" – czytamy w komunikacie.

Całkowita wartość umowy wynosi brutto: 61 731 829,04 zł; netto: 50 599 859,87 zł. Wartość wynagrodzenia emitenta, koordynującego działania konsorcjum, wynikająca z realizacji projektu wyniesie: brutto: 378 200,00 zł; netto: 310 000,00 zł, podano dalej. Konsorcjum ma zrealizować zadanie w terminie do grudnia 2011 roku.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka Erbud miała 27,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 34,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 837,81 mln zł wobec 667,62 mln zł.