Kompap

Kompap kupił od Skarbu Państwa 85 proc. akcji Olsztyńskich Zakładów Graficznych za 16,8 mln zł - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie. "Zakup został sfinansowany w części ze środków własnych Kompap (w kwocie 12.825.750 zł), w tym w części z pozyskanych środków z emisji akcji serii J, zaś w części (w kwocie 4.000.000 zł) z kredytu inwestycyjnego otrzymanego od BGŻ" - napisano w komunikacie.

W komunikacie podano, że zakup OZGraf-u ma charakter inwestycji długoterminowej, strategicznej i stanowi realizację celów akwizycyjnych spółki. Kompap zobowiązał się ponadto do podwyższenia kapitału OZGraf-u o 3 mln zł, w ciągu 36 miesięcy, z przeznaczeniem na inwestycje, oraz do utrzymania poziomu zatrudnienia w takim samym okresie.

OZGraf prowadzi działalność w zakresie usług poligraficznych polegających na druku i oprawie książek na zlecenie wydawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Spółka wykonuje zlecenia dla czołowych firm wydawniczych w kraju. W strukturze jej produkcji dominuje wytwarzanie książek w tzw. oprawie twardej, w tym głównie albumowej.

W 2009 roku spółka wykonała łącznie 7,3 mln książek, w tym 5,5 mln w oprawie twardej. Przychody spółki w 2009 roku wyniosły 42,4 mln zł, EBITDA 3,1 mln zł, a zysk netto 0,07 mln zł.

Dom Development

Analitycy Copernicus Securities podnieśli rekomendację dla walorów dewelopera Dom Development. Najnowsze zalecenie brzmi „kupuj”, podczas gdy wcześniej analitycy rekomendowali „akumuluj”. Cena docelowa została obniżona do 52,2 zł z 58 zł. W dniu wydania raportu (22 grudnia) na zamknięcie warszawskiej giełdy za akcje DOMDEV inwestorzy płacili 40,82 zł. Podczas wtorkowego zamknięcia te same walory kosztowały 41,3 zł.

ACE

Producent części samochodowych, Automotive Components Europe (ACE) w I poł. 2011 r. przedstawi nową strategię, która zakłada zarówno wzrost organiczny, jak i przejęcia, wynika z komunikatu firmy. Strategia ma zakładać podtrzymanie obecnej polityki dywidendowej. Równocześnie ACE poinformowało, że rada dyrektorów zatweirdziła program motywacyjny dla kierownictwa firmy. "Program motywacyjny jest przygotowany w oparciu o założenia strategii rozwoju ACE, uwzględniającej zarówno rozwój organiczny, jak i poprzez nowe akwizycje. Rada jest przekonana, że po okresie spowolnienia ACE ma wszelkie podstawy do tego, aby nie tylko odbudować swoją pozycję, ale także przewyższyć wzrost rynku w kolejnych latach. Przyszłe umocnienie pozycji rynkowej ACE będzie wynikać głównie ze znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych, sprzedaży i zysków" - czytamy w raporcie.

Plaza Centers

EPN Investment Management, LLC, spółka joint venture firmy deweloperskiej Plaza Centers (PLAZACNTR), zawarła umowę nabycia siedmiu centrów handlowych w USA za 75 mln USD od Charter Hall Retail REIT, poinformowała spółka w komunikacie. „Z całkowitej kwoty nabycia, 22,7 mln USD będzie opłacone przez przejęcie zobowiązań na nieruchomościach (assumed debt)" – czytamy w komunikacie.

Erbud

Konsorcjum firmy budowlanej Erbud podpisało z firmą Gamma umowę na budowę elektrowni wiatrowych FW Wartkowo o wartości 61,7 mln zł brutto, poinformowała spółka w komunikacie. „Emitent podpisał z Gamma umowę na roboty budowlano-montażowo-projektowe dla inwestycji pn. 'Budowa zespołu elektrowni wiatrowych FW Wartkowo na terenie gmin Gościno Karlino'. Emitent występuje w umowie jako lider konsorcjum utworzonym wraz z firmą Rembet Plus – spółką zależną w 75% od emitenta" – czytamy w komunikacie.>>>>

Polimex-Mostostal

Konsorcjum z udziałem Torpolu, spółki zależne Polimeksu-Mostostal (POLIMEXMS), podpisało kontrakt o wartości 538,20 mln zł netto (656,60 mln zł brutto) na modernizację linii kolejowej aków - Medyka - granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica km 80,200 - 111,500, podał Polimex w komunikacie w środę.>>>>

Idea TFI

Pierwotna oferta spółki Idea TFI, należącej do grupy kapitałowej DM IDMSA, rozpocznie się 21 stycznia 2011 od budowy księgi popytu, która potrwa do 25 stycznia 2011. Szacunkowa wartość oferty obejmującej max. 2,48 mln akcji wynosi maksymalnie 28,5 mln zł, wynika z prospektu emisyjnego spółki.
Cena emisyjna ustalona została w przedziale 9,50 do 11,50 zł za akcję. >>>>

Grupa Makarony Polskie

Makarony Polskie (MAKARONPL) i jej spółka zależna Stoczek wygrały trzy kontrakty w Agencji Rynku Rolnego (ARR) o łącznej wartości 28,02 mln zł w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011", podała spółka w komunikacie. "Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie ARR Grupa Makarony Polskie wygrała kontrakty o łącznej wartości 28 023 tys. zł. […] Zapłatę za dostawy artykułów spożywczych w ramach wygranych części przetargu stanowi 69 417 ton ziarna jęczmienia zlokalizowanego w magazynach interwencyjnych" - głosi komunikat. Spółka Makarony Polskie ma dostarczyć krupnik o wartości 7,32 mln zł, a Stoczek - kaszę jęczmienną z gulaszem o wartości 11,27 mln zł, makaron z gulaszem o wartości. 4,71 mln zł oraz makaron muszelki o wartości 4,73 mln zł, podała także spółka.

Śnieżka

Spółka Śnieżka Fabryka Farb i Lakierów (SNIEZKA) zakończyła buy-back w związku z upływem zgody akcjonariuszy na ten program. Spółka podała, że nabyła łącznie 299.324 akcji własnych po średniej cenie 24,91 zł tj. za łączną kwotę 7,5 mln zł. "W wyniku wykonania Uchwały NWZA Nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 roku oraz Uchwały ZWZA Nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku spółka nabyła łącznie 299 324 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł każda po średnie cenie 24,91 zł tj. za łączną kwotę 7,5 mln zł. Nabyte akcje stanowiły 2,16% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadały 299 324 głosom na WZA tj. 1,89% udziału w ogólnej liczbie głosów" - głosi komunikat.

ZCh Police, PGNiG

Zakłady Chemiczne Police podpisały kontrakt na dostawę gazu z Polskim Górnictwem i Gazownictwem (PGNiG) w 2011 r. na kwotę ponad 317 mln zł, podała spółka w komunikacie w środę. Pozostałe warunki umowy nie zmieniły się w porównaniu do kontraktu na 2010 rok, podano także.>>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało dwie umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System o szacunkowej wartości ok. 5,96 mld zł, podała spółka w środę.>>>>

DSS

Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) uplasowały wszystkie 5 mln oferowanych warrantów zamiennych na akcje. Dzięki emisji DSS pozyskają 72,5 mln zł, które zostaną wykorzystane do realizacji przejęć Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (KKSM) i Kopalni Surowców Skalnych ze Złotoryi (KSS), poinformowała spółka w komunikacie. Emisja warrantów została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów finansowych. Większość instytucji, którym zostały przydzielone papiery to polskie fundusze inwestycyjne. „Po zamianie warrantów na akcje będą one stanowić 38,6% w podwyższonym kapitale DSS. Kapitał zakładowy wyniesie ponad 51,7 mln zł i będzie dzielił się na 12.927.709 akcji o wartości nominalnej 4 zł każda" – czytamy dalej.

Największym akcjonariuszem DSS pozostanie Aroga Holdings kontrolowana przez prezesa spółki Jana Łuczaka. Spółka ta wzięła udział w emisji, obejmując największą liczbę warrantów spośród inwestorów biorących udział w ofercie. Aroga Holdings objęła 1.176.400 warrantów czyli ponad 20% przydzielonych. Po konwersji na akcje, wartość tego pakietu wyniesie ponad 17 mln zł. Po zakończeniu emisji Aroga zachowa 50% udziału w kapitale i prawach głosu.