Stronami umowy są spółki Feroco jako lider konsorcjum oraz Torpol, Zakład Robót Komunikacyjnych, DOM w Poznaniu Sp. z o.o. i - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. "a) Wartość kontraktu dla całego konsorcjum:- netto: 538.197.266,66 zł,- brutto: 656.600.665,33 zł. b) Wartość robót przypadająca do wykonania przez Torpol Sp. z o.o.:- netto: 94.852.211,00 zł- brutto: 115.719.697,42 zł c) Okres wykonania: do 30.09.2014r." - głosi komunikat. W październiku Polimex-Mostostal informował, że oferta na ten kontrakt, złożona przez konsorcjum z udziałem Torpolu została wybrana jako najkorzystniejsza przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Narastająco w I-III kw. 2010 roku Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) miał 60,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 105,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2978,65 mln zł wobec 3083,25 mln zł.