Cena emisyjna ustalona została w przedziale 9,50 do 11,50 zł za akcję. Idea TFI przeprowadzi w styczniu IPO o całkowitej wartości 28,5 mln zł, w tym wartość nowej emisji wyniesie 9,05 mln zł netto. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozszerzenie oferty produktowej o nowe fundusze i subfundusze oraz przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDM SA. W ramach pierwszej oferty publicznej inwestorzy będą mogli objąć 900 000 akcji nowej emisji serii D oraz nabyć 1 583 100 akcji serii C oferowanych do sprzedaży przez głównego akcjonariusza – DM IDMSA.

>>> Czytaj też: Gorąca końcówka roku na warszawskim parkiecie

Oferowane akcje reprezentują ogółem 15,69 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono w sumie 1 738 170 akcji, natomiast w transzy otwartej oferowanych będzie 744 930 walorów. Book-building odbędzie się w dniach od 21 do 25 stycznia 2011 (do g. 14.00), natomiast zapisy na akcje spółki będzie można składać od 27 do 31 stycznia 2011. „Środki pozyskane z emisji pomogą nam rozszerzyć ofertę o kolejny fundusz oraz subfundusze. Za kwotę 4 mln zł zamierzamy utworzyć specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty rynku pieniężnego. Z kolei w ramach funduszu Idea Parasol FIO chcemy utworzyć trzy nowe subfundusze – Gotówkowy, Zrównoważony oraz Zmiennego Zaangażowania. Wydatki na ten cel zamkną się w kwocie do 1 mln zł. W ubiegłym miesiącu złożyliśmy już do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie subfunduszy Idea Zrównoważony oraz Idea Zmiennego Zaangażowania" – powiedział prezes Idea TFI Piotr Kukowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że pozostała część środków (ok. 4,05-4,75 mln zł) przeznaczona zostanie na przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, co pozwoli na zwiększenie przychodów. „Głównym kryterium oceny funduszu jako potencjalnego celu akwizycyjnego będzie dla nas wartość zarządzanych aktywów" - zaznaczył Kukowski. Idea TFI zarządza obecnie sześcioma subfunduszami w funduszu parasolowym Idea Parasol FIO (subfundusze Akcji, Stabilnego Wzrostu, Globalny, Obligacji, Ochrony Kapitału oraz Surowce Plus), a także specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym - Idea Premium SFIO. W ofercie Towarzystwa znajduje się także szesnaście funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Według stanu na koniec listopada 2010 r.Idea TFI zarządza funduszami o aktywach w wysokości blisko 2,8 mld zł, z czego ponad 1,8 mld zł przypada na fundusze otwarte.

Obecnie Idea TFI znajduje się na 14-ym miejscu wśród TFI w Polsce pod względem wartości aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Udział spółki w całym rynku wynosi blisko 2,5 proc. Rok 2009 r. spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 1,1 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 9 mln zł. W I poł. 2010 r. zysk netto wyniósł 1,4 mln zł i był blisko 2,5-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody netto po sześciu miesiącach 2010 r. wyniosły 9,4 mln zł, czyli prawie 3-krotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2009 r.