Z kolei wskaźnik wyprzedzający wyniósł -26,0 pkt (wobec -27,0 pkt miesiąc wcześniej i -26,9 pkt rok wcześniej). "W grudniu 2010 r. konsumenci bardziej korzystnie oceniali oczekiwane (w następnych 12 miesiącach) zmiany w sytuacji finansowej swoich gospodarstw domowych oraz zaistniałe (w ostatnich 12 miesiącach) i przewidywane (w następnych 12 miesiącach) zmiany w sytuacji gospodarczej kraju. Pogorszyły się konsumenckie oceny możliwości oszczędzania pieniędzy (w następnych 12 miesiącach)" - głosi komunikat GUS.

Bez istotnych zmian pozostały konsumenckie oceny w zakresie osiąganych (w ostatnich 12 miesiącach) zmian w sytuacji finansowej swoich gospodarstw domowych oraz oczekiwane (w następnych 12 miesiącach) zmiany w poziomie bezrobocia, podał też GUS. Badania koniunktury konsumenckiej są prowadzone z częstotliwością miesięczną od stycznia 2004 roku przez GUS i NBP. Wskaźniki mogą przyjmować wartość od -100 do +100 pkt (wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie).

W grudniu 2010 r. badanie przeprowadzono na próbie 1.727 gospodarstw domowych.