Decyzja jest wynikiem przejęcia tej spółki przez Sanofi-Aventis. "Zarząd Nepentes SA przekazuje do publicznej wiadomości, iż w myśl uchwały nr 1434/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 28 grudnia 2010 roku, wszystkie akcje spółki Nepentes zostaną wykluczone z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 31 grudnia 2010 roku. Wykluczeniu podlega 13.734.000 akcji serii A, 266.000 akcji serii B oraz 1.700.000 akcji serii C spółki Nepentes" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki poinformował jednocześnie, że zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2010 roku, z dniem 17 stycznia 2011 roku wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki zostanie przywrócona forma dokumentu i spółka przestanie podlegać obowiązkom informacyjnym. W lipcu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie Nepentesa przez Sanofi-Aventis, a zgoda ta była warunkiem realizacji wezwania jakie Sanofi-Aventis ogłosił na akcje Nepentes. Podano wówczas, że Sanofi-Aventis ma kupić w wezwaniu 62,77 proc. akcji Nepentesa od głównych akcjonariuszy. W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 8,06 mln zł zysku netto wobec 15,74 mln zł zysku rok wcześniej.