"(…) w dniu 29 grudnia 2010 r. Grupa Lotos SA zawarła z Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę Lotos SA paliw płynnych na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi około 4 miliardów złotych" - głosi komunikat.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka Grupa Lotos miała 427,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 673,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 13941,54 mln zł wobec 10296,52 mln zł.