Grupa Ciech

Spółki zależne Ciechu - Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda oraz Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy – sfinalizowały transakcję sprzedaży 45,42% akcji Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń (PTU) na rzecz niemieckiej spółki Gothaer Finanzholding za 131,4 mln zł, wynika ze środowej informacji Ciechu. Spółka podała, że realizacja umowy nastąpiła poprzez przeniesienie akcji na kupującego oraz zapłatę ceny przez kupującego.

Spółki sodowe stały się akcjonariuszami PTU SA w 2003 roku, w wyniku objęcia udziałów w podwyższonym kapitale ubezpieczyciela, w zamian za aport w postaci akcji Ciech SA. Od początku zaangażowanie w PTU traktowane było jako inwestycja finansowa przeznaczona do zbycia. Decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia pakietu podjęto na początku 2008 roku.

Finalizacja transakcji zbiegła się również z wykonaniem ugody pomiędzy FSO a PTU, zawartej w dniu 23 grudnia 2010 r.  „Kończy ona wieloletni spór związany ze strukturą akcjonariatu w PTU. Zgodnie z postanowieniami tej ugody, FSO zrzekło się wszelkich roszczeń z tytułu kwestionowanych uchwał Zarządu Komisarycznego PTU z 2003 r." – głosi komunikat.

Comp, Novitus

Spółki informatyczne Comp i Novitus podpisały plan połączenia, poinformowały spółki w oddzielnych komunikatach. Zgodnie z przyjętym parytetem wymiany za jedną akcję Novitusa jego akcjonariusze otrzymają 0,42 akcji połączeniowej. "Przyczyną połączenia jest zamiar utworzenia spółki o jednej z najwyższych kapitalizacji w sektorze IT zdolnej do wykorzystania uzupełniających się rynków i produktów" - czytamy w raporcie.

"Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Novitus w proporcji do posiadanych przez nich akcji Novitus, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 0,42233235 Akcji Połączeniowych za 1 (jedną) akcję Novitus" - podano także.

O podpisaniu listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki informowały 22 grudnia. Podano wtedy, że przejęcie ma zostać zrealizowane do 30 września 2011 r. a cały majątek Novitusa ma zostać przeniesiony do Comp.

Getin Holding

Walne zgromadzenie Getin Holding zdecydowało o emisji do 18 mln akcji serii O i podwyższeniu kapitału o kwotę do 18 mln zł, podała spółka w komunikacie.
„Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 złoty oraz nie wyższą niż 18 000 000 złotych w drodze emisji nie mniej niż 1, lecz nie więcej niż 18 000 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii O o wartości nominalnej 1 zł każda"- podała spółka w komunikacie. Proponowanym dniem prawa poboru jest 21 marca. Akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2011 r. na równi z pozostałymi akcjami spółki, to jest za cały rok 2011.

Sadovaya Group

Kurs akcji ukraińskiego producenta węgla Sadovaya Group wzrósł na czwartkowym debiucie na rynku głównym GPW o 16,3% do 10 zł. To 34. debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy w 2010 roku, 401. spółka notowana na tym rynku oraz 27. spółka zagraniczna na głównym parkiecie i łącznie 30. spółka zagraniczna notowana na GPW.>>>>

Ukraiński producent węgla Sadovaya Group nie planuje w najbliższych latach wypłat dywidend, a wszystkie wypracowane zyski chce przeznaczać na dalszy rozwój, poinformował w czwartek dyrektor ds. strategii i rozwoju Ivan Churylovych. „Nie planujemy w najbliższych latach wypłacać dywidend, gdyż chcemy inwestować w zwiększenie produkcji i dalszy rozwój spółki" – powiedział Churylovych dziennikarzom w czwartek po debiucie firmy na GPW. Podkreślił jednak, że inwestycje powinny przełożyć się na wzrost ceny akcji na giełdzie.>>>>

Hawe

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała ze spółką Hawe Telekom umowę pożyczki na cele inwestycyjne, poinformowała agencja w komunikacie. Środki w wysokości 100 mln zł udzielone zostaną w ramach rządowego programu "Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu inicjatyw pobudzających polską gospodarkę". Całość pożyczki zostanie spłacona do końca 2016 r. Hawe Telekom w 100% należy do notowanej na GPW spółka Hawe.

MIT, MNI

Spółka MIT, należąca do grupy MNI, organizuje nowe przedsięwzięcie komercyjne Centrum Outsourcingu Usług, poinformowała spółka w komunikacie w czwartek.
"W oparciu o należącą do grupy MIT spółkę Scientific Services specjalizującą się w przetwarzaniu i digitalizacji danych, archiwizacji oraz obsłudze programów marketingu bezpośredniego, a także hostingiem baz danych, rozwijany jest nowy komercyjny projekt rynkowy, zlokalizowany w Warszawie" - czytamy w komunikacie.
Wsparcia Scientific Services udzielą katowicka spółka Expro (z grupy Hyperion SA) oraz firma telekomunikacyjna MNI Telecom, kontrolowane przez notowany fundusz MNI, strategicznego inwestora w MIT.

Mondi Świecie

Mondi Świecie (SWIECIE) podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę na zakup surowca drzewnego na aukcjach internetowych w pierwszym półroczu 2011 r. o wartości 46,5 mln złotych, poinformowała spółka w czwartek. Mondi podało, że jako zabezpieczenie należności Lasów Państwowych podpisze w styczniu 2011 r. umowę gwarancji bankowej o wartości do 17 mln złotych, wystawionej przez bank na rzecz Lasów Państwowych.

"Spółka będzie zawierała kolejne umowy zakupu surowca, również w drodze aukcji internetowych w aplikacji e-drewno i szacuje się, że łączna wartość umów zakupu surowca drzewnego od Lasów Państwowych w okresie krótszym niż 12 miesięcy spełni kryteria 'znaczącej umowy', tj. przekroczy wartość 10 % kapitałów własnych emitenta" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen, Anwil

PKNOrlen kupił 5,56-proc. pakiet Zakładów Azotowych Anwil od Skarbu Państwa za 81 mln zł, wynika z czwartkowych komunikatów spółki i MSP. Jest to mniej o 14 mln zł, niż chciał ostatnio Skarb Państwa. Orlen kupił też ponad 9% akcji Rafinerii Trzebinia za ok. 35 mln zł.
„(…) jako większościowy akcjonariusz Anwil SA, PKN Orlen złożył Ministrowi Skarbu Państwa ofertę nabycia pakietu akcji reprezentujących 5,56% kapitału zakładowego włocławskiej spółki. W wyniku przyjęcia przez MSP oferty PKN Orlen i zawartej dzisiaj umowy, udział koncernu w kapitale zakładowym Anwil SA wzrósł do ok. 90,35%" – czytamy w komunikacie PKN Orlen.