Andrzej Wach pełnił swą funkcję od 2004 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP S.A. powierzyło członkowi zarządu Marii Wasiak pełnienie obowiązków prezesa spółki w zakresie kierowania pracami zarządu - poinformował w czwartek w komunikacie resort infrastruktury.

Maria Wasiak jest członkiem zarządu spółki oraz dyrektorem promocji i spraw społecznych. Jest związana z Grupą PKP od 2000 r. W latach 2001-2002 była prezesem spółki PKP Przewozy Regionalne, wcześniej pracowała w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.

W związku z kolejowym zamieszaniem jedna osoba straciła już stanowisko. Był to wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Juliusz Engelhardt.

Engelhardta zastąpił Andrzej Massel absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, który od początku lat 90-tych  pracuje w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa, przemianowanym później na Instytut Kolejnictwa. Od 2005 r. był zastępcą dyrektora ds. studiów i projektów badawczych. W latach 2000-2001 był pełnomocnikiem marszałka województwa pomorskiego ds. transportu kolejowego. W latach 2001-2002 zasiadał w Radzie Nadzorczej PKP SKM w Trójmieście.