Zorganizowany zostanie także przetarg zamiany zaplanowany 20 stycznia. Na przetargu zamiany do odkupu zaoferowane papiery serii PS0511 o wartości 20,226 mld zł oraz OK0711 o wartości 19,615 mld zł. W zamian MinFin zaoferuje papiery serii WZ0121 oraz IZ0823. W grudniu resort finansów zorganizował dwa przetargi obligacji hurtowych, sprzedając papiery o łącznej wartości 6,7 mld zł, oraz jeden przetarg zamiany, na którym sprzedał papiery warte 0,95 mld zł.