Monnari Trade

Spółka odzieżowa Monnari Trade planuje podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1,25 mln zł poprzez emisję 12,5 mln nowych akcji serii G, które zaproponuje wybranym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, podała spółka w projektach na NWZ, zaplanowanym na 26 stycznia.

„Wszystkie akcje serii G zaoferowane w drodze złożenia ofert przez spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1, to jest Mirosławowi Misztalowi, któremu zostanie zaoferowane objęcie 7.500.000 akcji, MW Inwestycja spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, której zostanie zaoferowane 2.500.000 oraz Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, której zostanie zaoferowane 2.500.000 akcji"- podała spółka w projektach na walne.

Cena emisyjna każdej akcji serii G wynosi 0,80 gr., a cena nominalna 0,10 gr., a różnica pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji zostanie w całości wpłacona na kapitał zapasowy przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego

W wyniku planowanej emisji akcji kapitał zakładowy spółki ma wzrosnąć do co najmniej 3.101.007,30 zł wobec co najmniej 1.847.607,30 zł wcześniej i dzielić się na co najmniej 31.010.073 akcji.

Wasko

Konsorcjum, którego liderem jest Wasko, podpisało z z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław dwie umowy dotyczące zaprojektowania i wykonania Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu o łącznej wartości 109,6 mln zł brutto, poinformowała spółka w komunikacie.

"Przedmiotem pierwszej umowy jest wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie wynikającym z potrzeb Projektu 'Zintegrowany System Transportu Szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu – etap I', przez co rozumie się zaprojektowanie i wykonanie części Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu wraz z dostawą urządzeń i oprogramowania, wykonanie usług wdrożenia systemu oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Wartość tej umowy wynosi 42,3 mln zł brutto. Umowa zostanie zrealizowana do końca marca 2012 roku" - czytamy w raporcie. Oprócz Wasko w skład konsorcjum wchodzi francuska firma Gertrude.

"Przedmiotem drugiej umowy jest wykonanie drugiego zadania dotyczącego Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie realizacji funkcji kluczowych nie wchodzących w zakres I etapu Projektu. Umowa ta dotyczy zaprojektowania i wykonania drugiej części Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu wraz z dostawą urządzeń i oprogramowania, wykonaniem usług wdrożenia systemu oraz wykonania niezbędnych robót budowlanych. Wartość umowy wynosi 67,3 mln zł brutto. Umowa ta zostanie zrealizowana do końca grudnia 2012 roku" - czytamy dalej.

Kredyt Inkaso

W raporcie z 22 grudnia analitycy Noble Securities ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje spółki zajmującej się obrotem wierzytelnościami Kredyt Inkaso. Cena docelowa walorów KREDYTIN wyznaczona na 6 miesięcy została podniesiona do 16,25 zł z 15,54 zł. >>>>

Euroimplant

Notowana na NewConnect spółka Biotechnologiczna Euroimplant (EUIMPLANT) złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planem wprowadzenia swoich akcji na rynek główny GPW, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka nie przeprowadzi emisji akcji.

„Zgodnie z obietnicą prospekt emisyjny złożyliśmy w 2010 roku. Liczymy, że przejście na rynek regulowany uda się zrealizować na początku 2011 roku. Dokładny termin będzie zależał przede wszystkim od terminu zatwierdzenia prospektu. Mamy nadzieję, że zmiana rynku notowań sprawi, że w naszym akcjonariacie pojawią się inwestorzy którzy czekali z inwestycją na przenosiny na rynek główny. Liczymy też, że zwiększy się atrakcyjność spółki dla inwestorów instytucjonalnych, którzy już teraz wykazują bardzo duże zainteresowanie naszą działalnością"– powiedział prezes Andrzej Kisieliński, cytowany w komunikacie spółki.

Spółka poinformowała, że przenosinom na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Na podstawie prospektu emisyjnego do obrotu na rynku regulowanym trafi łącznie 75 295 122 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D. Euroimplant zadebiutował na rynku NewConnect 18 marca 2008 roku.