"Od pierwszej sesji 2011 roku ulegnie zmianie sposób ustalania i publikowania wartości obrotów instrumentami finansowymi notowanymi na GPW. Zgodnie z nowymi zasadami wartość obrotów będzie obliczana jednostronnie, tj. według wartości transakcji (obecnie sumowana jest wartość kupna i sprzedaży)" - przypomina giełda w piątkowym komunikacie.

Aby obejrzeć harmonogram, kliknij w tabele obok.