Inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje zaangażowanie w obligacje, a wartość inwestycji wyniosła 124.791,44 mln zł wobec 123.474,37 mln zł w październiku.

Zaangażowanie zagranicy w bony skarbowe lekko wzrosło do 3.156,42 mln zł z 2.978,93 mln zł mln zł miesiąc wcześniej.