W marcu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 216 tys., podczas gdy w lutym wzrosła o 194 tys. po korekcie.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w marcu o 230 tys., podczas gdy w lutym wzrosła o 240 tys. po korekcie.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się w marcu stopy bezrobocia w USA na poziomie 8,9 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 190 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 206 tys.