"Operacja wykreślenia akcji spółki BZWBK z portfeli wyżej wymienionych indeksów wynika z ich metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10 proc." - napisano w komunikacie.

"(...)w przypadku WIG, WIG-PL oraz WIG-banki akcje spółki BZWBK zostaną wykreślone z list uczestników tych indeksów" - dodano.

W indeksie mWIG40 w miejsce Banku Handlowego zostanie wpisana spółka KOV.