Na kapitał zapasowy ma trafić 20,27 mln zł zysku, a pozostałe 0,19 mln zł ma zostać przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, podano także.

"Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 0,12 zł. Wyznacza się dzień dywidendy (D) na dzień 31 maja 2011 roku. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 15 czerwca 2011 roku" - głosi projekt stosownej uchwały.

Rok wcześniej dywidenda Unibepu wyniosła 0,10 zł na akcję.

W 2010 roku Unibep miał 22,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 17,80 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 657,86 mln zł wobec 392,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 24,34 mln zł zysku netto wobec 17,71 mln zł zysku rok wcześniej.