"Emisja przeprowadzona była w trybie oferty publicznej, skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych i zamożnych inwestorów indywidualnych, poszukujących stabilnych dłużnych papierów wartościowych. Zaoferowano obligacje trzyletnie, o zmiennym oprocentowaniu. Wielkość emisji wyniosła ponad 35 mln zł. Obligacje te zostaną wprowadzone do wtórnego obrotu, na rynek Catalyst i BondSpot" - czytamy w komunikacie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku emisji, zwłaszcza że w gronie obligatariuszy, którym przydzielone zostały obligacje, znalazła się spora grupa funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Takie zainteresowanie naszymi obligacjami, to także dowód na to, czego dziś poszukują wymagający inwestorzy giełdowi. Obligacje korporacyjne, dającego regularne oprocentowanie, to dodatkowy instrument, dający możliwość większej dywersyfikacji. Cieszy mnie to szczególnie, że dostarczając dłużne papiery przyczyniamy się do zwiększenia zainteresowania tym segmentem rynku, a w dalszej perspektywie zwiększenia płynności na tym rynku." – powiedział prezes Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Termin wykupu obligacji zapada 31 marca 2014 r. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 400 punktów - odsetki płacone półrocznie. MCI Management miało 156,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 44,36 mln zł zysku rok wcześniej.