Decyzję w sprawie dywidendy akcjonariusze podejmą 1 czerwca.

"Łącznie na dywidendę przeznaczono prawie 26,9 mld CZK. Większościowy właściciel, a mianowicie czeski Skarb Państwa, otrzyma około 18,8 mld CZK" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że propozycja dywidendy jest więc zgodna z obowiązującą polityką dywidendową, co oznacza, że stosunek wypłat dywidend (pay-out ratio) wynosi 50-60 proc. czystego skonsolidowanego zysku, bez wpływu przychodów nadzwyczajnych.

Kwota proponowana do wypłaty za rok 2010 wynosi około 57 % ze skonsolidowanego zysku po opodatkowaniu.

CEZ miał 47,23 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 51,55 mld CZK zysku rok wcześniej. \

Skonsolidowane przychody wyniosły 198,85 mld CZK wobec 196,35 mld CZK rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 34,76 mld CZK zysku netto wobec 45,43 mld CZK zysku rok wcześniej.