Sam rating zostaje podtrzymany na dotychczasowym poziomie 'A-' z perspektywą stabilną, podał Eurorating w komunikacie.

„W związku z wyłączeniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji 5. kwietnia b.r. banku BZ WBK ze składu indeksu WIG20, agencja ratingowa EuroRating zaprzestaje prowadzenia bezpłatnej publikacji ratingu kredytowego przyznawanego temu bankowi" – czytamy w komunikacie.

Agencja będzie jednak nadal kontynuować prowadzenie oceny ryzyka kredytowego banku, a jego dotychczasowy rating zostaje utrzymany na poziomie A-.

"Informacje o aktualnym poziomie ratingu BZ WBK będą odtąd udostępniane jedynie w ramach subskrypcji elektronicznego biuletynu z ratingami 30 największych banków w Polsce, publikowanego przez EuroRating. Ograniczenie grona odbiorców ratingu oznacza jednocześnie, iż status ratingu banku BZ WBK zostaje zmieniony na niepubliczny" - czytamy dalej.

EuroRating prowadzi ocenę ratingową banku BZWBK w sposób ciągły od listopada 2007 roku, w ramach oceny ryzyka kredytowego wszystkich polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20. Rating BZ WBK, podobnie jak ratingi innych spółek zgrupowanych w indeksie największych spółek, publikowany był przez EuroRating bezpłatnie w ogólnodostępnej części serwisu internetowego agencji.

Ratingi przyznane przez agencję ratingową EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 oraz ratingi 30 największych polskich banków mają charakter ratingów niekomercyjnych - przyznawane są z inicjatywy agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych podmiotów oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.