"Podniesienie ratingu odzwierciedla potencjalne wsparcie, jakie bank może otrzymać w razie potrzeby od większościowego akcjonariusza Banco Santander SA (AA/ stabilna/ F1) po zakończeniu 1 kwietnia 2011 r. wezwania na akcje, w ramach którego Santander nabył 95,67% akcji BZ WBK" - głosi komunikat.

Banco Santander skupił w ramach wezwania na 100% akcji Banku Zachodniego WBK 69,912 mln akcji tej spółki. Santander zamierzał nabyć do 73,076 mln akcji BZ WBK (czyli wszystkie walory spółki), a warunkiem powodzenia wezwania było nabycie co najmniej 51,153 mln akcji (70%). Cena w wezwaniu wynosiła 226,89 zł za walor.