Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 17,66 mln euro wobec 3,86 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 93,29 mln euro wobec 74,04 mln euro rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 12,24 mln euro.