"Oczekiwania przedsiębiorstw, artykułowane w poprzednim badaniu potwierdziły się. Koniunktura w przemyśle przetwórczym poprawia się. Informują o tym zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Pozytywne oddziaływanie zarówno czynników cyklicznych jak i sezonowych każe oczekiwać dalszej poprawy koniunktury w nadchodzących miesiącach" - napisano w komunikacie IRG SGH opublikowanym w środę.

Wskaźnik koniunktury w marcu zwiększył swoją wartość w stosunku do lutego o 6,9 pkt, a w skali roku o 7,1 pkt.

"Poprawę koniunktury odnotowano zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Przedsiębiorstwa informują o wzroście poziomu produkcji i portfela zamówień, zarówno krajowych jak i eksportowych. Odnotowano także dalszy wzrost poziomu cen i poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zatrudnienie rośnie, ale bardzo wolno. Zmiany wartości salda tego pytania nie przekraczają jednego punktu procentowego" - napisano w komentarzu.

IRG SGH podaje, że poprawa koniunktury jest widoczna we wszystkich analizowanych przekrojach.

"W przekroju regionalnym największą poprawę koniunktury odnotowano w województwach podlaskim i opolskim. Przewidywania na najbliższą przyszłość są bardzo optymistycznie. Przedsiębiorstwa oczekują dalszego wzrostu produkcji i zamówień. Mimo wyraźnych oznak poprawy koniunktury nastroje przedsiębiorstw nie poprawiają się. Silne obawy dotyczące ogólnej kondycji gospodarki polskiej utrzymują się zwłaszcza w sektorze prywatnym" - napisano.