Większość firm nie ma pieniędzy na otwarcie nowego, zagranicznego oddziału czy zatrudnienie swoich agentów handlowych, którzy na miejscu będą dbali o interesy i rozwój firmy. Nawiązywanie kontaktów podczas międzynarodowych targów nie daje szansy na pełne zweryfikowanie potencjalnych klientów. Sprzedając towary za granicę, trzeba się też liczyć z długimi terminami płatności przekraczającymi bardzo często 90 dni. W tym czasie, czekając na zapłatę, firma najczęściej musi już pokryć koszty dokonanej transakcji zagranicznej, zapłacić za towar, a także regulować bieżące koszty działalności.

Gotówka i bezpieczeństwo

Usługą, która doskonale rozwiązuje wszystkie te problemy i pomaga pokonać bariery wejścia na nowe rynki, jest faktoring eksportowy. Jest on przeznaczony dla firm sprzedających swoje usługi bądź towary z odroczonym terminem płatności kontrahentom zagranicznym. Na całym świecie jest to jeden z najważniejszych motorów wspomagających wymianę handlową między krajami.

Trzeba pamiętać, że ta forma finansowania to nie tylko błyskawiczna zamiana wystawionej faktury na gotówkę. Jedną z najistotniejszych korzyści jest ograniczenie ryzyka transakcji z często nieznanymi, niesprawdzonymi kontrahentami.

Duże firmy faktoringowe mają w swoich strukturach specjalne zespoły specjalistów od międzynarodowych transakcji, zajmujących się weryfikacją wiarygodności firm, do których będą wysyłane towary. Członkostwo w International Factors Group daje możliwość zdobywania wiedzy i bieżących informacji na temat warunków prawnych i zwyczajów handlowych obowiązujących na poszczególnych rynkach. Firmy faktoringowe dodatkowo korzystają też z międzynarodowych baz danych zbierających informacje o firmach.

Jak to działa?

Faktoring eksportowy jest oferowany w dwóch podstawowych wariantach:

● Bez regresu (z ubezpieczeniem) – podstawową cechą tej odmiany faktoringu jest pewność otrzymania płatności nawet w przypadku niewypłacalności odbiorcy lub nieuzasadnionej zwłoki w regulowaniu płatności.

● Z regresem (bez ubezpieczenia) – w tym przypadku ryzyko braku zapłaty ze strony niesolidnego kontrahenta dzielone jest między faktora i jego klienta.

Przy obliczaniu kosztów faktoringu międzynarodowego pod uwagę należy wziąć standardową prowizję naliczaną od kwoty faktury brutto, odsetki od kwoty finansowania, a także opłatę za ubezpieczenie transakcji w przypadku faktoringu bez regresu. W praktyce podstawowe koszty faktoringu eksportowego są podobne jak przy obsłudze transakcji lokalnych.

Częstym rozwiązaniem stosowanym w przypadku faktoringu międzynarodowego jest współpraca w tzw. systemie dwóch faktorów. Firmy faktoringowe należące do International Factors Group współpracują ze sobą przy obsłudze poszczególnych klientów zagranicznych. W praktyce oznacza to, że z dłużnikiem kontaktuje się faktor z danego państwa. Weryfikuje jego wiarygodność i bierze na siebie część obsługi transakcji. W systemie tym najczęściej przedsiębiorca w razie powstania tzw. wypadku ubezpieczeniowego otrzymuje całość środków za dostarczony towar czy wykonaną usługę, jeśli korzystał on z faktoringu ubezpieczonego w ramach IFG.

Jak widać faktoring międzynarodowy to nie tylko finansowanie i dostarczanie gotówki za wystawione faktury. Istotą tej usługi jest pomoc klientom w zdobyciu nowych rynku zbytu, na które nie mieliby szansy wejść korzystając jedynie z własnych środków i kontaktów. Faktor staje się jednocześnie pomocnym doradcą, oferującym unikalną wiedzę i know how, a współpraca z nim przekłada się szybko na wymierne korzyści.

Dynamiczny wzrost

Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) faktoring eksportowy zyskuje coraz większą popularność. W minionym roku faktorzy należący do PZF obsłużyli międzynarodowe transakcje na kwotę ponad 12 mld zł, co stanowiło 23 proc. obrotów branży. Dla porównania w roku 2005 na transakcje zagraniczne przypadało jedynie 5 proc. obrotów.