Rok wcześniej wynosiły one 63,38 mld euro. Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły w marcu br. 301,01 mld zł, tj. zwiększyły się o 0,4 proc. m/m i o 19,5 proc. w ujęciu rocznym.

Aktywa zagraniczne netto wyniosły na koniec marca 270,02 mld zł (wzrost o 1,1 proc. m/m i o 23,0 proc. r/r). (ISB) lk/tom