W czwartek w resorcie skarbu odbyła się aukcja w sprawie sprzedaży akcji Rafinerii Nafty Jedlicze. Cena wywoławcza pakietu wynosiła ponad 11 mln zł.

Resort skarbu zaprosił inwestorów do udziału w aukcji w połowie marca. Zaproszenie w tej samej sprawie MSP skierowało do inwestorów pod koniec stycznia. Inwestorzy nie złożyli jednak ofert. Wówczas cena wywoławcza za pakiet wynosiła 12,97 mln zł.

Przedsiębiorstwo w Jedliczach zajmuje się wytwarzaniem oraz przetwarzaniem produktów rafinacji ropy naftowej, a także sprzedażą hurtową paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych.

PKN Orlen jest większościowym akcjonariuszem spółki, dotychczas miał 75 proc. jej akcji. 15 proc. walorów stanowił akcjonariat rozproszony.