Wartość oferty spółki wyniosła 38 mln zł brutto. Środki pozyskane z rynku publicznego Kino Polska TV zamierza przeznaczyć na zakup infrastruktury technicznej i rozwój oferty programowej poprzez produkcję nowych kanałów telewizyjnych.

Spółka podała, że średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 90,892 proc. W 2010 r. spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 9,02 mln zł (dane szacunkowe) w stosunku do 6,08 mln zł z roku 2009.