W piątek zapadną dwie emisje bonów pieniężnych: 2-dniowych (7,4 mld PLN) i 7-dniowych (86,5 mld PLN). Biorąc pod uwagę wysoki poziom nadpłynności sektora bankowego spodziewamy się, że NBP zdecyduje się na rekordową emisję bonów pieniężnych sięgającą nawet 110 mld PLN (dotychczas największa operacja miała wartość 96,7 mld PLN).

Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem w strefie euro było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego i decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. EBC nie zaskoczył inwestorów i zgodnie z oczekiwaniami zdecydował się na podwyżkę stóp o 25 pb. A zatem podstawowa stopa refinansowa wzrośnie do 1,25% z 1,00% (od 13 kwietnia). Z kolei stopa pożyczek lombardowych wynosić będzie 2,00% (+25 pb), a stopa depozytowa 0,50% (+25 pb). Decyzja zatem spowodowała symetryczny wzrost wszystkich stóp procentowych w strefie euro, które przed kryzysem utrzymywane były standardowo 100 pb powyżej i poniżej stopy refinansowej (obecnie 75 pb). Procedury dotyczące prowadzenia operacji zasilających w sektor bankowy w płynność nie zostały zmienione (biorąc pod uwagę ograniczone zainteresowanie nimi ze strony samych instytucji finansowych nie ma to w tej chwili większego znaczenia). Zgodnie z oczekiwaniami największy wpływ na inwestorów mógł mieć w tej sytuacji ton komentarza ze strony EBC. Prezes Banku Jean-Claude Trichet podtrzymał oczekiwania rynkowe na kolejne podwyżki stóp, zwrócił też uwagę na konieczność bardzo uważnego monitorowania procesów inflacyjnych, co patrząc historycznie skutkowało podwyżkami stóp już na posiedzeniach decyzyjnych w następnym miesiącu. Z ankiety Bloomberg opublikowanej jeszcze przed posiedzeniem wynikało, że do III kw. 2012 r. inwestorzy spodziewają się podwyżek stóp łączenie o 150 pb, po 25 pb w każdym kwartale.

W czwartek decyzję w sprawie stóp procentowych podejmował też Bank Anglii – zgodnie z oczekiwaniami podstawowa stopa BoE wynosić będzie 0,5% (również na niezmienionym poziomie pozostała wartość programu skupu obligacji skarbowych). Z kolei bank centralny Danii w reakcji na decyzję EBC podwyższył stopy o 25 pb (ze względu na fakt utrzymywania DKK w ERM-II w przedziale +/- 2,25% wokół centralnego parytetu do euro).

Na rynku SPW rentowności w czwartek praktycznie nie uległy zmianie. Z kolei kwotowania kontraktów IRS wzrosły nieznacznie o 1-3 pb.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.