"Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2011 oszacowana została na podstawie kontraktów, które Grupa posiada już w swoim portfelu zamówień a także na podstawie kontraktów planowanych do pozyskania i realizacji w 2011 roku. W prognozie na rok 2011 natomiast nie uwzględniono wpływu potencjalnych kontraktów o znaczącej wartości jednostkowej, o które Grupa PBG stara się w chwili obecnej w postępowaniach przetargowych, takich jak na przykład budowa bloków energetycznych w Opolu" - czytamy w komunikacie.

PBG przewiduje, że największy udział w skonsolidowanych przychodach stanowić będą przychody uzyskiwane z rynku gazowego (segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw) - około 38%, z rynku budownictwa infrastrukturalnego (segment budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego) - około 33%, kolejnie z rynku drogowego (segment budowy dróg) - około 22% oraz z rynku ochrony środowiska (segment wody) - około 7%.

"W prognozie wyników finansowych założono, że w roku 2011 nie wystąpią istotne zmiany, mające negatywny wpływ na rynek, na którym Grupa PBG prowadzi działalność. […] Ujęte zatem w prognozie kursy walut prezentują się następująco: 1EUR = 3,9603 PLN, 1USD = 2,9641 PLN, 1CAD = 2,9691 PLN" – czytamy dalej. PBG ponadto zaznaczyło, że w założeniach na 2011 rok nie uwzględniono wpływu potencjalnych akwizycji na prognozowane wyniki finansowe.

"W prognozie uwzględniono finalizację transakcji sprzedaży 51% akcji spółki Hydrobudowa Polska oraz 50,1% akcji spółki Aprivia do spółki OHL International w trzecim kwartale 2011 roku, to jest wyłączenie z konsolidacji Hydrobudowy Polska oraz konsolidację metodą praw własności w 49,9% wyniku netto spółki Aprivia. Jednakże wynik powstały na skutek w/w transakcji będący zdarzeniem jednorazowym nie został przedstawiony w powyższych projekcjach. W prognozie założono konsolidację metodą praw własności w 25% wyniku netto spółki Energomontaż Południe" - podano również.

PBG miało 224,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 209,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 272,71 mln zł wobec 284,32 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2740,31 mln zł wobec 2572,51 mln zł rok wcześniej.