Popyt wyniósł 1.535,70 mln zł. Średnia rentowność tych papierów wyniosła 4,503 proc., a cena minimalna 9.579,50 zł. Na poprzednim przetargu, 4 kwietnia, resort sprzedał bony 51-tygodniowe o wartości 569,6 mln zł wobec oferty wynoszącej 500-1.000 mln zł.

Popyt wyniósł 1.693,1 mln zł. Średnia rentowność tych papierów wyniosła 4,464 proc., a cena minimalna 9.573,72 zł.